teknikjobb.se

Kvinnliga ingenjörer tjänar mindre än män, men skillnaderna minskar

En kartläggning från Sveriges Ingenjörer visar att kvinnliga ingenjörer visserligen fortfarande tjänar mindre än sina manliga kollegor.  En glädjande nyhet är dock att löneskillnaden är mindre än tidigare.

Färsk statistik från Sveriges Ingenjörer visar att löneskillnaden mellan kvinnor och män är 700 kr. 70 000 ingenjörer har medverkat i förbundets löneenkät. Även om skillnaderna är relativt små påminner Sveriges Ingenjörers ordförande om att skillnader i ingångslöner ofta hänger med hela eller åtminstone stora delar av karriären. Det innebär i sin tur att löneskillnaderna kan bli större senare i karriären.  Sveriges Ingenjörers tips till nyutexaminerade ingenjörer som ska söka sitt första jobb är att ta en titt på fackförbundets lönetabeller inför den första löneförhandlingen, att fråga vilken ingångslön kollegorna fått och att be arbetsplatsens fackrepresentant ge information om löneläget på den aktuella arbetsplatsen.