teknikjobb.se

Ingenjören – färdig för uppgång

Framtiden ser ut att ljusna för ingenjörer i Sverige – eftersom den svenske konsumenten anses ha ett relativt stabilt kommande år framför sig, säger Sveriges Ingenjörer i ett pressmeddelande.

Sveriges Ingenjörer förväntar sig en svag BNP-tillväxt under 2013. Dock anses denna innebära en starkare ökning än förra årets tillväxt.

Man kan dock inte ta allt för givet, eftersom man ej helt säkert kan veta hur den internationella osäkerheten kommer utvecklas, men av de 500 tillfrågade bland Sveriges Ingenjörers lokalordföranden runt om i landet, tyder signalerna på att vi går framåt, mot ljusare tider.