teknikjobb.se

Arbetslösheten låg bland ingenjörer

Statistik från Sveriges Ingenjörer visar att arbetslösheten för ingenjörer har legat på rekordlåga 0,8 procent en längre period. Det senaste året har arbetslösheten bland Sveriges Ingenjörers medlemmar förblivit i stort sett oförändrad.

De positiva siffrorna gäller såväl högskole- som civilingenjörer.  Varsel från storföretag riskerar att påverka siffrorna i år, men än så länge ser läget fortsatt positivt ut för landets ingenjörer. Enligt Tord Strannefors, prognoschef på Arbetsförmedlingen, är efterfrågan fortsatt hög på ingenjörer de kommande åren. Det gäller alla inriktningar, utom kemiingenjörer, som riskerar att möta lite tuffare förutsättningar.

Ytterligare en faktor som påverkar den långsiktiga efterfrågan är det relativt omfattande generationsskiftet bland svenska ingenjörer. Generationsskiftet är i full gång och Sveriges Ingenjörer räknar med att det pågår i åtminstone ett par år till, vilket öppnar upp många intressanta karriärmöjligheter för ingenjörer, oavsett inriktning.