teknikjobb.se

Följ arbetsgivare

Få spännande jobberbjudanden från: Post- och telestyrelsen (PTS)

Fyll i din e-postadress nedan!

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor
Populär Arbetsgivare

  Post- och telestyrelsen (PTS)

Det här erbjuder PTS

Vi på PTS är angelägna om att våra anställda mår bra och har förutsättningar att prestera goda arbetsresultat.

Därför satsar vi på intressanta och utvecklande arbetsuppgifter liksom tillgång till kompetens­utveckling för alla.

På PTS värdesätter vi en god balans mellan arbete och fritid, och vi har förmånliga arbetsvillkor.

PTS kultur lyfter fram värden som är viktiga för oss på vår arbetsplats.

Intressanta arbetsuppgifter

Marknaden för elektronisk kommunikation och post förändras hela tiden.

Därför måste PTS som tillsynsmyndighet alltid ligga steget före med olika aktiviteter och analyser. Arbetet bedrivs i Sverige, men också inom EU och internationellt.
 
Som anställd på PTS erbjuds du:

  • unika arbetsuppgifter
  • överblick av och kunskap om marknaden
  • arbetsuppgifter med stor bredd och variation
  • möjligheter till specialisering eller breddning
  • möjligheter att arbeta internationellt

Bra arbetsvillkor

Här nedan ser du några av de arbetsvillkor du erbjuds som anställd på PTS.

Flexibel arbetstid

Vi har flexibel arbetstid på 39,6 timmar per vecka. Den tid då i princip alla ska vara på plats är klockan 9-15. Utöver den fasta tiden kan du förlägga och disponera din tid så att det passar både dig och arbetet.

Många semesterdagar

Semestervillkoren är mer generösa än på många andra ställen. Har du till exempel fyllt 30 år har du 31 semesterdagar, om du fyllt 40 har du 35 dagar.

Friskvård

Friskvården på PTS ska ge god hälsa och bidra till gemenskap. Vi erbjuder alla våra medarbetare 2 000 kronor per år i friskvårdspeng. PTS har bra avtal med flera gym och simhallar, och tillgång till en massör som kommer ett par gånger per månad. Du får möjlighet att motionera två timmar i veckan på arbetstid. Vi stimulerar medarbetarna till en frisk och sund livsstil.

Bra villkor för föräldrar

Vårt arbetstidsavtal medger flexibilitet, bland annat för att det ska bli lättare att kombinera föräldraskap och arbetsliv. Du kan förkorta din arbetstid fram till dess barnet har fyllt tolv år. När du är föräldraledig lämnar PTS ett föräldrapenningtillägg så att du får 90 procent av din lön under 360 dagar.

Ersättning vid sjukdom och hälsovård

Du får ersättning för vissa delar av kostnaderna för bland annat läkarbesök och behandling hos sjukgymnast. PTS ersätter hela beloppet för receptbelagd medicin inom högkostnadsskyddet.

Försäkringar

Anställda vid PTS omfattas av en arbetsskadeförsäkring som ger ersättning vid arbetsskada och tjänstegrupplivförsäkring som ger ekonomiskt stöd till efterlevande.

Pensionsavtal

Som anställd omfattas du av det statliga pensionsavtalet med tjänste-, efterlevande- och sjukpension.

Kompetensutveckling i och utanför arbetet

Vi på PTS är angelägna om att behålla och utveckla vår kompetenta personal. Därför satsar vi på kompetensutveckling i olika former.

Kompetensutveckling bör vara en ständigt pågående process inom ramen för det dagliga arbetet.

Utbildning

Vi erbjuder kontinuerligt interna utbildningar som du har möjlighet att delta i. PTS anlitar också externa utbildningsarrangörer för olika kurser och utbildningar allt efter behov

Utvecklingssamtal

För att du och din chef ska kunna planera för din kompetensutveckling och vara överens om vad du behöver förstärka eller utveckla har du löpande samtal i form av utvecklingssamtal.

Intern rörlighet

PTS vill i så stor utsträckning som möjligt stimulera till intern rörlighet, det är en del av en ändamålsenlig och kostnadseffektiv kompetensförsörjning samt främjande av kompetensutveckling.

PTS kultur

På PTS arbetar du på en modern myndighet med ett meningsfullt uppdrag, till nytta för samhället. PTS kultur lyfter fram de värden som är viktiga för oss på vår arbetsplats.

Prestigelöst samspel

Hos oss sker samspelet i det dagliga mötet med varandra. Vi stämmer av och ser till helheten. Dialogen är prestigelös, och det finns en vilja att hjälpas åt. 

Tydlighet och förtroende

Vi har förtroende för varandras vilja och förmåga. Genom tydlig återkoppling uppnår vi engagemang och ansvarstagande som ger resultat.

Utveckling och kreativitet

Vi arbetar i en dynamisk miljö där vi tar vara på nya idéer och angreppssätt. Alla bidrar genom att ta ansvar för utveckling och dela med sig av kunskap.

Balans

För oss är det viktigt att det finns balans mellan arbete och fritid. Vi har utrymme för friskvård och gemensamma aktiviteter. 

Bransch

Offentlig sektor

Anställda

200+

Huvudkontor

Stockholm

Missa inga jobb från Post- och telestyrelsen (PTS)

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor