teknikjobb.se

Vill du vara med i utvecklingen av befintliga och nya produktionsanläggningar för fjärrvärme, el och fjärrkyla i Mölndal? Kommunen växer, kundernas efterfrågan är hög och vi utvecklar affärsområde Värme och Kyla med en ny avdelning för Utveckling.

Erbjudande

Hos oss erbjuds en spännande roll som ansvarig för nya avdelningen Utveckling. Avdelningen ansvarar för att utveckla anläggningar, system och arbetssätt för fjärrvärme, el och fjärrkyla och är en viktig del i att bidra till den kontinuerliga utvecklingen av ett hållbart och attraktivt Mölndal. Mölndal Energi är sedan årsskiftet helt fossilfria i egen produktion av fjärrvärme, el och egna transporter. 

Din roll

Avdelningschefen blir en del av ledningsgruppen inom affärsområde Värme och Kyla och har därmed en del av ansvaret för affärsområdets utveckling på både kort och lång sikt. Som avdelningschef har du personalansvar över ca 5 medarbetare och ansvar för arbetsfördelning av inhyrda resurser. Du kommer att vara delvis operativ i avdelningens anläggningsutveckling. Du har budget- och uppföljningsansvar för din verksamhet och rapporterar till affärsområdeschef.

Avdelningen

Avdelning Utveckling ansvarar för planering och genomförande av anläggningsutveckling avseende befintliga och kommande produktionsanläggningar och för komplexa/avdelningsöverskridande projekt som ibland också involverar kunder och kunders anläggningar. Avdelningen medverkar i den långsiktiga planeringen och hanterar affärsområdets projektportfölj avseende investeringar. Samarbetet med framförallt Drift-, Underhålls- och Bränsleorganisationerna är mycket viktigt. Avdelningen är helt ny från 2020.

Exempel på mer omfattande genomförda projekt som ligger inom ansvaret för anläggningsutveckling:

  • Nytt miljötillstånd för avfallsklassade bränslen samt anpassning av panna, anläggning och arbetssätt till nya lagar och nya gränsvärden
  • Konvertering av anläggningar från fossil olja till bioolja

Exempel på mer omfattande arbeten framåt är expansion av fjärrkyla i Mölndal med flera nya produktionsplatser och anläggningar.

Affärsområdet

Affärsområde Värme och Kyla ansvarar för hela värdekedjan från kund till bränsletillförsel för fjärrvärme och fjärrkyla i Mölndal. Inom ansvaret finns produktions- och distributionsanläggningar för fjärrvärme, fjärrkyla och el och även för övriga fastigheter. Med nya organisationen omfattar affärsområdet drygt 35 personer och fem avdelningar: Nät, Drift, Underhåll, Bränsle och Utveckling. Därutöver är samarbetet mycket nära med de stödjande organisationerna för Marknad, Energiservice och Fastighet.

Kvalifikationer och erfarenheter

Vi ser gärna att du är civilingenjör eller motsvarande inom energiområdet. Du har minst 3 års ledarerfarenhet och minst 5 års erfarenhet inom energi- eller processbranschen. Du är van vid projektstyrning och har anläggningskunskap för produktion inom fjärrvärme- och fjärrkyla-området eller inom liknande processindustri. Du har också viss kompetens och förståelse för helhetsoptimering/systemfunktion för t ex fjärrvärme och fjärrkyla.

Kompetens inom fjärrkyla är meriterande då utvecklingen av fjärrkyla inom Mölndal är i en inledande och viktig fas för att sätta förutsättningarna för en långsiktigt konkurrenskraftig leverans till kund.

Som person har du förmågan att växla mellan olika perspektiv: beställare – projektledare, kort sikt – lång sikt, kund – anläggning. Du är affärsmässig, drivande och effektiv och har ett pragmatiskt förhållningssätt där behov finns att göra avvägningar mellan totalt bästa och verkligt genomförbart. Du har en hög förmåga att förstå dina medarbetares behov och att skapa en arbetsmiljö där engagerade och motiverade medarbetare utvecklas och trivs. Med gemensam drivkraft utvecklas avdelningen, affärsområdet, liksom nuvarande och kommande anläggningar och arbetssätt.

Har du detta eller delar av ovan med dig kommer du att trivas hos oss. Vi arbetar fritt med stort ansvar och affärsmässighet kring våra arbetsuppgifter. Vi är ett gott team som trivs med det vi gör men vet att vi också behöver ge och ta support ifrån varandra varför vi sätter stor vikt vid din förmåga att samarbeta och att du kan uttrycka dig i tal och skrift på både engelska och svenska.

Du har hög IT-kompetens/mognad då avdelningen förväntas vara en del i - och drivande i - digitala, automatiserade arbetssätt för affärsområdets behov.

Körkort B erfordras.

Vi arbetar efter följande värderingar inom hela Mölndal Energi och vill att du känner att dessa också stämmer för dig:

Miljömedvetenhet, Engagemang, Lagarbete, Lärande, Utvecklande, Positiv stämning, Hjälpsamhet, Kundfokus, Effektivitet och Långsiktighet

Personliga egenskaper

Du har förståelse för olika avdelningars processer och arbetsförhållanden, samt förståelse för helhetsperspektivet. Du har god samarbetsförmåga, starkt drivkraft och initiativrik.

Kontakt

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter på Chefspoolen:

Anders Langhard
Tel: 0704-027740
anders.langhard@chefspoolen.se

Staffan Engeberg
Tel: 0768-154544
staffan.engberg@chefspoolen.se

 

Utvecklingschef till Värme och Kyla - Mölndal Energi

Företag Chefspoolen
Ort
Utgår

2019-11-30

Ansök nu

Dela detta jobb