teknikjobb.se

Nu söker vi en erfaren restaureringsarkitekt med djupt engagemang för kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. För dig som är uppdragsledare med egna kundkontakter och talang för att dra in nya affärer erbjuder vi nu en nyckelroll i vårt team.

Om oss

Välkommen till Tengbom Stockholm. Här hittar du oss, teamet inom Byggnadsvård och Restaurering. Vi har lång erfarenhet av arbete med kulturarv och skyddade miljöer, både i mindre och större skala. Som du vet krävs djupgående kunskaper, omsorg om byggnadernas karaktär, lyhördhet för den tankevärld som rådde när de skapades och insikt i vår tids funktionskrav. Vårt team brinner för det och därför tillhör vi landets ledande restaureringsarkitekter och byggnadsantikvarier. Vi samarbetar gärna med Tengboms hela nätverk inom restaurering, inte minst teamet från Wikerstål som sedan 2017 är en del av Tengbom Helsingborg.

Våra projekt spänner ifrån en specifik detalj till ett helt bebyggelseområde. De inkluderar utveckling och omhändertagande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer genom restaurering, byggnadsvård, nytillskott, varsamma ombyggnader och tillbyggnader, men även antikvariska uppdrag som antikvarisk förundersökning, konsekvensbeskrivning, antikvarisk kontroll (KUL), kulturhistorisk inventering, kulturmiljöanalys, färgundersökningar, vårdprogram samt vård- och underhållsplaner.

Projekt vi är stolta över: I Sverige inte minst Thielska Galleriet, Waldemarsudde, Manillaskolan, Sjöhistoriska muséet, Sig­tuna museum, Säby gård och Grand Hôtel i Stockholm. Utomlands exempelvis svenska ambassaden i Kairo respektive i New Delhi och svenska generalkonsulatet i Jerusalem.

Om dig

Nu söker vi dig som har erfarenhet som uppdragsansvarig arkitekt eller senior handläggare, med talang för att dra in nya uppdrag. Vi ser gärna att du har utbildning inom restaureringskonst från Kungliga Konsthögskolan och dokumenterad erfarenhet av arbete med kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Du är trygg i uppdragens process och komplexitet, från tidigt skede till projektering och förvaltning. Helhetsperspektiv och samskapande är lika viktigt för dig som för oss. Självklart är du en skicklig arkitekt med genuint engagemang för såväl gestaltning som hållbar samhällsbyggnad.

I vårt team kommer du bland annat jobba med restaurering, byggnadsvård och gestaltning av nytillskott i äldre miljöer utifrån specifika förutsättningar. Du kommer också hantera anpassning av äldre byggnader till nutida verksamheter med krav inom bland annat tillgänglighet, utrymning, säkerhet och akustik. Som ansvarig arkitekt har du en nyckelroll som ledare i uppdragen och i utvecklingen av vårt gemensamma erbjudande och affär.

Uppdragsansvarig restaureringsarkitekt, Stockholm

Ort
Kategorier
Utgår

2019-03-29

Ansök nu

Dela detta jobb