teknikjobb.se

Jobbeskrivning

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Forskningen koncentreras till byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv. Högskolan erbjuder mer än 50 olika utbildningsprogram och cirka 750 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Antalet studenter är omkring 17 000.

Arbetsuppgifter

Akademin för bygg och miljö söker nu en Universitetslektor i samhällsplanering. I anställningen ingår att bedriva undervisning och handledning på grundnivå samt eventuellt på avancerad- och forskarnivå inom ämnesområdet. Vidare ingår administrativa uppdrag, kursansvar, aktiv medverkan inom lärarlaget till att utveckla ämnet och utbildningen och – i mån av resurser – forskning.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som universitetslektor vid Högskolan i Gävle är den som kan uppvisa avlagd doktorsexamen inom kunskapsområdet (samhällsplanering, urbangeografi, fysisk planering, stads- eller landskapsarkitektur eller motsvarande), samt pedagogisk skicklighet enligt anställningsordningen vid Högskolan i Gävle. Den sökande ska, med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter, visa god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av pedagogisk skicklighet som vetenskaplig skicklighet. Den sökande ska i första hand bedömas utifrån sina kunskaper och erfarenheter av samhällsplanering inom olika områden, framför allt inom de tekniska delarna (t.ex. 3D-visualisering, GIS, webbkartografi och geodesign). Övriga kunskaper inom gestaltning och visualisering av byggd miljö samt pågående och tidigare forskning inom området är meriterande.

Erfarenhet

Erfarenhet krävs

Övrigt

Välkommen med din ansökan senast den 3 juli 2017, märkt med ref nr HIG-STÖD 2017/208. Ansökan skall innefatta följande handlingar i tre exemplar i tre identiska paket:

  • Styrkt meritsammanställning med en förteckning över referenspersoner.
  • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar

och resultat samt prestationer i övrigt som enligt den sökandes mening främst bör beaktas vid tillsättningen.

  • Förteckning över de vetenskapliga arbeten som åberopas. Sökande skall ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som

åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan.

  • De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand.

Meriterna Skall Dokumenteras Med Vägledning Av Högskolans Bilaga 1 Till Anställningsordning För Högskolan Gävle, Se

http://www.hig.se/Om-Hogskolan/Arbeta-hos-oss.html.

Maila din ansökan till registrator@hig.se eller skicka till Registrator, Högskolan i Gävle, Kungsbäcksvägen 47, 80176
Gävle.

Högskolan i Gävle eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare och liknande.

Högskolan kan komma att tillämpa provanställning.

Anställningsform

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal platser: 1

Ansökan

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2017/208

Universitetslektor i samhällsplanering

Ort
Utgår

2019-06-16

Ansök nu

Dela detta jobb