teknikjobb.se

Underhållsledare - Vattenfall Services, Älvsbyn

Företag Vattenfall AB
Ort
Utgår

2021-10-03

Ansök nu

Underhållsledare - Vattenfall Services, Älvsbyn

Vattenfall Services företagskultur präglas av säkerhets- och entreprenörsanda där kreativitet, självständighet och resultatorientering är nyckelbegrepp. Vi arbetar kundinriktat i en mål- och projektorienterad organisation.

Om tjänsten som underhållsledare i Älvsbyn
Du kommer att ingå i en avdelning där vi i huvudsak arbetar med underhåll av elnät, det innebär till exempel felavhjälpning (inklusive beredskapstjänst), underhåll, nätanslutningar och vissa projekt.

Som underhållsledare har du en central roll i att planera och bereda de service- och underhållsarbeten vi tillsammans ska utföra. Uppdragen är både akuta och planerade och innebär ansvar för resurssamordning av medarbetare och underentreprenörer, kundkontakt ingår som en naturlig del. 

Exempel på ansvar/arbetsuppgifter
• Arbete med avtal, beställningar, uppdrag/projekt, tidplaner och effektiv resursanvändning
• Avbrottsplanering och riskhantering (Risk-P)
• Ärenderapportering, före, under och efter avslutat arbete
• Uppföljning av utfört arbete och ständiga förbättringar
• Inköp av tjänster och material
• Ekonomisk uppföljning och fakturering.

Vi söker dig som har
• El-teknisk utbildning
• Erfarenhet av att planera och organisera i en roll som till exempel underhållsledare, planerare, ledande montör
• Erfarenhet av att arbeta med elkraft, felavhjälpning och underhåll av elnät. 

Du är en ansvarstagande kollega med stort engagemang. Det är viktigt att du som underhållsledare tar initiativ och har lätt för att samarbeta. Att arbeta med planering och uppföljning faller sig naturligt för dig. Du håller bra ordning och reda kring ditt arbete och uppskattar en samordnande på din arbetsplats. Du talar och skriver svenska, gärna också engelska. God IT-vana är ett måste för det här arbetet och resor i tjänsten gör att du behöver B-körkort. 

Placeringsort
Älvsbyn

Ansökan
Ansök via vår annons på Vattenfalls karriärsidor senast den 3 oktober, 2021. Har du frågor om din ansökan eller ansökningsportalen, kontakta rekryterare Ingela Skoog, 0730-243 164.

Kontaktpersoner
För information om tjänsten kontakta gärna affärsområdeschef Johan Olsson-Lasu. Fackliga representanter är Anders Sundqvist Unionen, Johan Larsson (Hallsberg) SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Anders Landqvist (Nyköping) Ledarna. Alla nås via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.

Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och könsuttryck, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning. Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. 

Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats.

Vi ser fram emot din ansökan senast den 3 oktober, 2021.
Vattenfall Services bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för näringsliv och offentlig verksamhet. Bland våra kunder hittar du nät- och energibolag, industrier, kommuner, landsting och entreprenadbolag. I Sverige har vi drygt 2 300 medarbetare på ett 90-tal orter. Våra verksamhetsområden är byggnation – underhåll – konsulttjänster.

Läs mer på https://www.vattenfall.se/services/ Linkedin – Vattenfall Services Nordic ABInstagram – vattenfallservices 

Location: Älvsbyn

Dela detta jobb

Underhållsledare - Vattenfall Services, Älvsbyn

Vattenfall AB