teknikjobb.se

Söker Projekteringsledare till Coromatic positionerad Bromma

Ansök nu

Söker Projekteringsledare till Coromatic positionerad Bromma

Rollbeskrivning
I rollen som Projekteringsledare ansvarar du för att förädla och driva projekteringar avseende tekniska systemlösningar mot kund inom tids- och kostnadsram. Rollen är delaktig i samband med produktval, leverantörsberoenden och kostnader. Rollen arbetar i komplexa projekt och är ansvarig för projekteringen under projektfas, och tar fram slutgiltigt detaljunderlag tillsammans med UE. Ansvarar för samordning av flertalet discipliner (el, kyla, brand, rör, styr&regler etc). Projekteringsledare driver max två projekt parallellt. 

Ansvarsområden

 • Säkerställa att detaljprojektering fortlöper och utförs inom tidplan och budget

 • Säkerställa att lösningar utarbetas på bästa sätt ur tekniska och ekonomiska aspekter, liksom standard, säkerhet och leverantörsberoenden. 

 • Säkerställa att leverans- och kvalitetsmål följs upp för att bidra till en jämn, hög kvalitet i avdelningens leveranser både internt och gentemot slutkund. 

 • Löpande ansvara för att anläggnings- och systembeskrivningar och andra underlag hålls uppdaterade för att trygga leveransen i respektive uppdrag

Konkreta exempel på arbetsuppgifter

 • Ansvara för att leveranser utförs med rätt kvalitet (tider, resurser och kostnader)

 • Ansvara för att gällande konstruktionsstandard inom disciplinen tillämpas

 • Tillämpa erfarenheter från projektet och utveckla rutiner och processer inom Coromatic

 • Ansvara för planering av eget arbete så att beslutade tids- och kostnadsramar följs

 • Vara resultatorienterad gällande tid, pris och kvalitet

 • Dokumentera och rapportera i enlighet med projektets, företagets och myndigheters direktiv och standarder inom området – såväl nationella som internationella

 • Ansvara för att anläggningen utformas på bästa tekniska och ekonomiska sätt enligt gällande krav, processer och rutiner, inkl. riskanalys

 • Ansvara för att bedömning av reservdelsbehov, framtida underhåll och tillgänglig kompetens görs innan förslag till ny leverantör/produkt introduceras

 • Granska leverantörers och konsulters detaljprojektering (ritningar och layouter)

 • Anmäla ev. budgetöverskridanden till (intern) projektledare så snart som möjligt

 • Ansvara för att nödvändiga kompletteringar införs på scheman, listor och layouter

 • Delta vid framtagandet av systemlösning

 • Utföra detaljprojektering vid tagen order 

 • Tekniskt ansvarig för samtliga discipliner vid uppkomna frågeställningar eller förändringar

 • Samordning och koordinering med övriga projektteamet och kundens kontaktpersoner gällande detaljprojektering

 • Ansvarig för kontakten med kundens tekniska/designteam

 • Inneha rollen som BAS-P

Rapportering & kontaktytor
Rapportering sker till Head of Tech & Design. 

Kontakter med projektteam och med interna resurser och externa kontakter med underentreprenörer och leverantörer inom de olika disciplinerna. 

Placering
Tjänsten utgår från Bromma men projekten innebär en rikstäckande närvaro. Projekt kommer mestadels innebära resor från Linköping upp till Uppsala. 

Coromatic är Nordens ledande leverantör av lösningar för verksamhetskritisk infrastruktur och specialister inom rådgivning, drift, service, datacenter, reservkraft, UPS/avbrottsfri kraft. Coromatic har ett heltäckande erbjudande och designar, bygger och erbjuder service avseende teknisk infrastruktur som datacenter, sjukhus, flygplatser och andra uppkopplade organisationer samt optimerar energianvändningen för minsta möjliga miljöpåverkan. 

Coromatics expertkunskap inkluderar energieffektiva helhetslösningar för kraft, kyla, nätverk och datakommunikation samt säkerhet.

Coromatic är mer än 500 anställda i Sverige, Norge och Danmark och har levererat tjänster till över 1000 företag i 50 olika länder. 

Kontaktperson 
I denna rekrytering samarbetar Coromatic med HAYR. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Per Ottahal på telefonnummer 0768-117919

Vi kallar till intervjuer löpande så skicka din ansökan så snart som möjligt.

 

Dela detta jobb

Söker Projekteringsledare till Coromatic positionerad Bromma

Hayr&Co