teknikjobb.se

Söker Projektchef till Svevia Anläggning i Linköping/Jönköping

Företag Hayr&Co
Ort
Utgår

2021-10-15

Ansök nu

Söker Projektchef till Svevia Anläggning i Linköping/Jönköping

Svevia - Specialister på vägar och infrastruktur

Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Nu söker Svevia en Projektchef till våra anläggningsprojekt i Östergötland och Småland. Här får du möjlighet att utvecklas – med engagemang, samarbete och ansvar.

Rollen
Som Projektchef har du helhetsansvaret för ett större projekt till skillnad mot Entreprenadchefen som ansvarar för flera mindre projekt. Projektchefens övergripande ansvar innebär att leda, planera, följa upp projektet utifrån uppsatta mål. Rollen kräver fokus på samarbetet med kunden, att söka lösningar inom alla områden vilket gynnar projektet som helhet och tillsammans med kund sätta upp mål för projektet och tillsammans med platschef mfl. bryta ner målen i delmål. Projektet består av flera delar där du har stöd av Platschef, Arbetsledare, Projektingenjör, Mätare och Yrkesarbetare.

Ansvarsområden

 • Resultat- och budgetansvar för projektet

 • Personalansvar; stöttning samt utveckling av medarbetare samt säkra rätt kompetens i rätt projektet

 • Säkerställer att föreskrivna ordnings- och skyddsregler följs

 • Arbetsmiljöansvar, i enlighet med delegering av arbetsuppgifter avseende miljö och arbetsmiljö med åtföljande ansvar

Konkreta exempel på arbetsuppgifter

 • Leder, planerar och utvecklar projektet utifrån uppsatta mål. 

 • Ansvarar för projektens budget och ekonomi samt att prognosrutiner följs. 

 • Övergripande ansvar för inköp i aktuellt projekt. 

 • Ansvarar för att underställda medarbetares arbetsuppgifter är tydligt definierade genom upprättad ansvarsfördelning i projekt

 • Arbeta med och utveckla projektprocesser och individers styrkor tas till vara och utvecklas på bästa sätt i projektteamet

 • Bearbetar befintliga kunder och upprätthåller kundnätverk.

 • Ingår i AC Anläggning Linköping ledningsgrupp

Kontaktytor & Rapportering

 • Arbetschef Linköping, Johan Andersson

 • Arbetschefens ledningsgrupp tillsammans med övriga Projektchefer

 • Medarbetare i form Platschefer, Arbetsledare, Projektingenjörer, Entreprenadingenjörer, Mättekniker och yrkesarbetare

Företagsbeskrivning
Svevia är specialist på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. På uppdrag av kunder inom stat och kommun, privata företag och vägföreningar har Svevia ett stort ansvar för moderna och hållbara lösningar som ger förutsättningar för att människor tar sig fram säkert och att frakt kommer fram i tid. Infrastruktur binder ihop regioner, företag och människor med varandra och med varor och tjänster. I ett avlångt, glest befolkat land som Sverige spelar säkra och framkomliga vägar en nyckelroll. Svevia erbjuder en komplett värdekedja från tillverkning och anläggning till utläggning och drift genom de tre divisionerna Drift, Industri och Anläggning samt dotterbolaget Arento som hyr ut maskiner, fordon och utrustning.

Ägarbild

 • 2009 är Svevias första verksamhetsår som ett fristående statligt ägt bolag. 2011 delas Dotterbolaget Svevia Fastighet och Maskin AB in i två separata bolag, Svevia Fastighet AB och Svevia Maskin

Kontaktperson 
I denna rekrytering samarbetar Svevia med HAYR. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Per Ottahal på telefonnummer 0768-117919

Vi kallar till intervjuer löpande så skicka din ansökan så snart som möjligt.

 

Dela detta jobb

Söker Projektchef till Svevia Anläggning i Linköping/Jönköping

Hayr&Co