teknikjobb.se

Söker Entreprenadchef till Svevia Anläggning i Stockholm

Företag Hayr&Co
Ort
Utgår

2021-10-15

Ansök nu

Söker Entreprenadchef till Svevia Anläggning i Stockholm

Svevia - Specialister på vägar och infrastruktur

Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Nu söker Svevia en Entreprenadchef till våra anläggningsprojekt i Stockholm. Här får du möjlighet att utvecklas – med engagemang, samarbete och ansvar.

Rollen

Rollen som Entreprenadchef innebär att du ansvarar för anläggningsprojekt med betongkaraktär i Stockholm med omnejd samt personalansvar för medarbetare som tillhör projekten. 

Ansvarsområden

 • Övergripande ansvar för projekt från start till mål inom verksamhetsområdet

 • Personalansvar; stöttning samt utveckling av medarbetare samt säkra rätt kompetens i rätt projekt

 • Budget- och resultatansvar för projekten

 • Säkerställer att föreskrivna ordnings- och skyddsregler följs.

 • Arbetsmiljöansvar, i enlighet med delegering av arbetsuppgifter avseende miljö och arbetsmiljö med åtföljande ansvar. 

Konkreta exempel på arbetsuppgifter

 • Leder, planerar och utvecklar verksamheten utifrån uppsatta mål. 

 • Entreprenadchefen tar över ledningen och planeringen av projekten efter kontraktet är undertecknat av arbetschef. 

 • Driver inte själv utan har övergripande ansvar för projekt inom verksamhetsområdet. 

 • Ansvarar för projektens budget och ekonomi samt att prognosrutiner följs. 

 • Övergripande ansvar för inköp i respektive projekt. 

 • Ansvarar för att underställda medarbetares arbetsuppgifter är tydligt definierade genom upprättad ansvarsfördelning i projekt. 

 • Personalansvar för egen organisatorisk enhet, inklusive underställda platschefer. 

 • Bearbetar befintliga kunder och upprätthåller kundnätverk.

 • Deltar i arbetschefsgruppens ledningsarbete

Kontaktytor & Rapportering

 • Arbetschef Stockholm

 • Arbetschefens ledningsgrupp tillsammans med övriga Entreprenadchefer

 • Medarbetare i form Platschefer, Arbetsledare, Projektingenjörer, Entreprenadingenjörer, Mättekniker och yrkesarbetare

Företagsbeskrivning

Svevia är specialist på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. På uppdrag av kunder inom stat och kommun, privata företag och vägföreningar har Svevia ett stort ansvar för moderna och hållbara lösningar som ger förutsättningar för att människor tar sig fram säkert och att frakt kommer fram i tid. Infrastruktur binder ihop regioner, företag och människor med varandra och med varor och tjänster. I ett avlångt, glest befolkat land som Sverige spelar säkra och framkomliga vägar en nyckelroll. Svevia erbjuder en komplett värdekedja från tillverkning och anläggning till utläggning och drift genom de tre divisionerna Drift, Industri och Anläggning samt dotterbolaget Arento som hyr ut maskiner, fordon och utrustning.

Ägarbild

 • 2009 är Svevias första verksamhetsår som ett fristående statligt ägt bolag. 2011 delas Dotterbolaget Svevia Fastighet och Maskin AB in i två separata bolag, Svevia Fastighet AB och Svevia Maskin

Kontaktperson 
I denna rekrytering samarbetar Svevia med HAYR. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Per Ottahal på telefonnummer 0768-117919

Vi kallar till intervjuer löpande så skicka din ansökan så snart som möjligt.

 

 

Dela detta jobb

Söker Entreprenadchef till Svevia Anläggning i Stockholm

Hayr&Co