teknikjobb.se

Söker CAD-projektör till Coromatic i Bromma

Företag Hayr&Co
Ort
Utgår

2021-10-15

Ansök nu

Söker CAD-projektör till Coromatic i Bromma

Rollbeskrivning
I rollen som CAD-projektör tar du fram tekniska konstruktionslösningar i CAD-miljö för hela den aktuella byggnationen (balkar, stomme, pelare etc.) i samråd med kollegor i Technical Design och med säljare, tar hänsyn till samband mellan materialval och kostnader både kort- och långsiktigt. En nyckelroll där Coromatic ansvarar för detaljplaneringen och ansvarar för att ta fram produktionsanpassade arbetshandlingar eller som samordnande vid BIM-projekteringen. 

Ansvarsområden

 • Leverera tekniska konstruktionshandlingar i anbudsked samt i projektfas (2D/3D)

 • Säkerställa att konstruktionslösningar utarbetas på bästa sätt ur tekniska och ekonomiska aspekter, liksom standard och säkerhet

 • Leda gransknings-, projekterings- och samordningsmöten 

 • Säkerställa att leverans- och kvalitetsmål följs upp för att bidra till en jämn, hög kvalitet i avdelningens leveranser både internt och gentemot slutkund.  

 • Driva utvecklingen inom Coromatic avseende dokumentation/ritningsleverans utifrån krav ifrån marknad och interna processer och samtidigt hålla sig uppdaterad på gällande standarder inom disciplinen.  

Konkreta exempel på arbetsuppgifter

 • Ta fram anbudshandlingar (3D/2D) utifrån diskussioner och förfrågningsunderlag.

 • Framställa ritningar och underlag som exempelvis flödesscheman, detaljförteckningar, layouter för samtliga discipliner i 2D/3D

 • Komplettera och uppdatera ritningar och underlag

 • Löpande ansvara för att konstruktionsritningar och andra underlag hålls uppdaterade för att trygga leverans i respektive uppdrag.  

 • Ansvara för att konstruktioner utförs korrekt med rätt kvalitet (tider, resurser och kostnader).  

 • Ansvara för att gällande konstruktionsstandard inom disciplinen tillämpas.  

 • Ansvara för planering av eget arbete så att beslutade tids- och kostnadsramar följs.  

 • Ansvara för att Coromatic har en god relation och partnerskap med utpekade teknikkonsulter för att säkerställa resurser avseende CAD-hantering och leverans samt att utveckla detta område.

 • Är resultatorienterad gällande tid, pris och kvalitet.  

 • Dokumentera och rapportera i enlighet med projektets, företagets och myndigheters direktiv och standarder inom området – såväl nationella som internationella.  

 • Stämma av tekniska lösningar och utrustningsval med involverade inom Technical Design för att säkerställa kvalitet och effektivitet.  

 • Initiera möten vid behov.   

 • Upprätta förfrågningsunderlag på inköp vid behov.  

 • Granska leverantörers och konsulters ritningar och layouter. 

 • Anmäla förväntade budgetöverskridanden till (intern) beställare och chef så tidigt som möjligt.  

 • Ansvara för att nödvändiga kompletteringar införs på scheman, listor och layouter.  

Coromatic är Nordens ledande leverantör av lösningar för verksamhetskritisk infrastruktur och specialister inom rådgivning, drift, service, datacenter, reservkraft, UPS/avbrottsfri kraft. Coromatic har ett heltäckande erbjudande och designar, bygger och erbjuder service avseende teknisk infrastruktur som datacenter, sjukhus, flygplatser och andra uppkopplade organisationer samt optimerar energianvändningen för minsta möjliga miljöpåverkan. 

Coromatics expertkunskap inkluderar energieffektiva helhetslösningar för kraft, kyla, nätverk och datakommunikation samt säkerhet.
Coromatic är mer än 500 anställda i Sverige, Norge och Danmark och har levererat tjänster till över 1000 företag i 50 olika länder. 

Kontaktperson 
I denna rekrytering samarbetar Coromatic med HAYR. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Per Ottahal på telefonnummer 0768-11791

Vi kallar till intervjuer löpande så skicka din ansökan så snart som möjligt.

 

 

 

Dela detta jobb

Söker CAD-projektör till Coromatic i Bromma

Hayr&Co