teknikjobb.se

Service Technician - Servicetekniker, Arbrå - Sweden

Företag Bruks Siwertell
Ort
Utgår

2020-04-21

Ansök nu

Service Technician - Servicetekniker, Arbrå - Sweden

For information in Swedish please scroll down.

The service department continues to grow at BRUKS and now we need a new Service Technician for our mobile forest equipment, we need YOU! You will be part of our service team and handle service assignments for our customers. We work with customers mainly in Sweden but our machines are available in other countries as well.

The job

As a Service Technician, you supply our customers with service inspections, repairs, maintenance, installations and commissioning of delivered equipment. The work is usually carried out during down-time, why weekend and night work is common. Your responsibility supporting our customer include:

 • Support customers in troubleshooting
 • Troubleshooting automation systems in vehicles
 • Troubleshooting hydraulic systems
 • Selling spare parts
 • Read drawings
 • Bearing fitting
 • Training customers drivers in connection with product delivery
 • Follow-up of deliveries
 • Problem solving in the field

Usually you will work in a team of two or three people. Our customers are all over the world but most common assignments are in Sweden, the Nordic countries and other European countries. Safety and  following local legislation, regulations and rules is mandatory. You also report and document the work at customer sites continuously.

Qualifications

You are experienced in working as a technician on similar machines – preferably mobile forest machines and you have a technical degree on high school level. Knowledge reading drawings is required and you are service minded and skilled IT-user. A driver's license is required and experience from technical support is a merit.

As a person you are structured, customer oriented, responsible. have the ability to drive your own work and are not afraid to roll up your sleeves when necessary. You communicate easily with colleagues as well as customers who need support on their machines. Also, you are goal oriented, used to taking initiative and being a representative for a company and brand in an honest way taking responsibility for the relationship with the customer. You speak and write both Swedish and English.

We offer you

An opportunity to work in an international company in a developing and changing environment together with competent and joyful colleagues. Your future colleagues' interests include – exercise of all sorts, running, dancing, fishing, yoga, snowmobiles, cars, skiing – both downhill and cross-country (we have some employees doing the Vasaloppet) – and a whole lot of other things. We do this in a fantastic environment, close to nature, with location at our site in Arbrå, Hälsingland.

Contact/Apply

For more information, contact Mia Olsson, HR Manager on +46 70 3140430 or e-mail mol@bruks.com or Urban Persson Aftermarket and Service Manager, +46 70 3714296 or e-mail upn@bruks.com. Apply as soon as possible, but no later than March 20, 2020, as we work with continuous selection. Send your application to Mia Olsson by e-mail, mol@bruks.com and mark your application “Service Technician

We look forward to your application!

Servicetekniker

Serviceavdelningen fortsätter att växa på BRUKS och vi behöver nu en ny Servicetekniker. Vi behöver dig!  Du kommer att ingå i vårt serviceteam och ha hand om serviceuppdrag från våra kunder på våra mobila skogsmaskiner. Vi arbetar med våra kunder främst inom Sverige men våra maskiner finns på många ställen i övriga världen också.

Jobbet

Som servicetekniker tillhandahåller du våra kunder serviceinspektioner, reparationer, förebyggande underhåll, installation och idrifttagning av levererad utrustning. Arbetet utförs vanligtvis under avstängningar, varför helg- och nattarbete är vanligt.

Följande uppgifter ingår i dagsläget i rollen att stötta våra kunder med:

 • Supporta kunder vid felsökning
 • Felsökning av el i fordon
 • Felsökning hydraulik
 • Säljer reservdelar
 • Ritningsläsning
 • Lagermontering
 • Utbildning av förare i samband med produktleverans
 • Uppföljning av leveranser
 • Problemlösning i fält

Vanligtvis arbetar du i ett team på två eller tre personer. Våra kunder är över hela världen men de vanligaste uppdragen är i Sverige, Norden och andra europeiska länder. Att arbeta säkert och följa lokala regler och regler är obligatoriskt. Arbetet på kundplatserna dokumenteras och rapporteras kontinuerligt.

Kvalifikationer

Du har för vana att mekaniskt arbeta på maskiner - helst skogsmaskiner och har en teknisk bakgrund från gymnasiet. Du kan enkelt kommunicera med kunder som behöver support på sin maskin. Du bör ha god kunskap om att läsa ritningar och vara lösningsorienterad.

Körkort krävs. Datorvana, ansvarsfull och kundorienterad och du får inte vara rädd för att hugga in om det behövs. Du har antagligen erfarenhet av att arbeta med mobila maskiner och har lika lätt för att kommunicera med kollegor som kunder. Kunskap och erfarenhet från teknisk support är en fördel.

Du har en egen drivkraft och kan arbeta mot uppsatta mål. Du blir en representant för vårt företag och varumärke samtidigt som du tar ansvar för relationen med kunden. Som person är du strukturerad, affärsmässig, lyhörd och kan hantera stress. Engelska är ett krav i både tal och skrift.

Vi erbjuder dig

En möjlighet att arbeta på ett internationellt företag i en utvecklande och föränderlig miljö tillsammans med kompetenta och härliga kollegor. Dina blivande kollegors intressen är bland annat – träning av all möjlig karaktär, löpning, dans, fiske, yoga, snöskoterkörning, bilar, skidåkning och då både utför som längd (vi har några som kör Vasaloppet) och en hel massa annat. Detta gör vi i en fantastisk miljö nära naturen och lugnet med placering på vårt kontor i Arbrå, Hälsingland.

Kontakt / sök tjänsten

För mer information om tjänsten, kontakta Mia Olsson, HR chef på tel 070-3140430 eller e-post mol@bruks.com alternativt, Urban Persson, Eftermarknad- och servicechef på tel 070-3704296 eller per e-post upn@bruks.com

Ansök snarast, dock senast den 20 mars 2020, då vi arbetar med löpande urval.  Skicka din intresseanmälan märkt ”Servicetekniker” till Mia Olsson på e-post mol@bruks.com .

Välkommen med din ansökan!

 

 

Dela detta jobb

Service Technician - Servicetekniker, Arbrå - Sweden

Bruks Siwertell