teknikjobb.se

Vill du arbeta i en av landets mest attraktiva framtidskommuner? Då är du välkommen att arbeta som samhällsplanerare i Varberg!

Kommunens vision inspirerar oss också att tillsammans arbeta för att Varberg ska bli Västkustens kreativa mittpunkt. För att nå dit är framåtanda, nytänkande, kunskap och mod ledorden för vår tillväxt, och det ska ske med hållbarhet och delaktighet som viktigaste förhållningssätt. Vi erbjuder dig en möjlighet att vara med i denna utveckling och medverka till att forma morgondagens Varberg i visionens anda.

Vår Vision 2025 skapar förutsättningar för tillväxt i hela kommunen och en fantastisk livsmiljö.
I Varbergs kommun bor drygt 64 000 invånare och befolkningen ökar ständigt.

Välkommen att vara en av oss 8 personer som arbetar på samhällsplanering, Samhällsutvecklings-kontoret. Vi är samhällsplanerare, kommunekolog och strateger inom bostadsförsörjning, infrastruktur och hållbarhet. Kontoret tillhör kommunstyrelsens förvaltning.

ARBETSUPPGIFTER
Som samhällsplanerare hos oss arbetar du med att i tidiga skeden planera för en god och hållbar utveckling i hela kommunen. Våra projekt spänner mellan övergripande strategier, översiktsplanering, förtätning av tätorter och större utvecklingsprojekt. Du ansvarar för fördjupade studier med översiktsplanen som grund, som stråkstudier, orts- och stadsdelsanalyser. Du kommer också att delta i översiktsplaneringen. I arbetet ingår att planera för och genomföra dialog med medborgare och näringsliv.

Du ansvarar för att ta fram väl genomarbetade förslag och driva frågor som är viktiga för kommunen. I uppdragen ingår nära samarbete med andra kompetenser inom kommunens organisation och medverkan i andra förvaltningars uppdrag. Vi arbetar nära främst planarkitekter, kommunekolog, trafikplanerare och landskapsarkitekter.

Tillsammans med dina arbetskamrater är du med och bidrar till att vi har ett nytänkande och kreativt arbetssätt som utvecklar vår verksamhet. Inom kommunen finns goda möjligheter till kompetensutveckling.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med fullgjord och relevant högskole- eller universitetsutbildning med inriktning mot fysisk planering, samhällsplanering, samhällsbyggnad, arkitektur eller motsvarande.

För att trivas och utvecklas med oss är du engagerad och har god samarbetsförmåga. Ditt arbetssätt är öppet, prestigelöst och förtroendeskapande. Din förmåga att se helheten och väga samman olika intressen är avgörande för ett bra slutresultat.

Arbetet ställer krav på god förmåga att leda och samordna. Du kan utveckla dig väl i tal och skrift på svenska och har hög känsla för service. Vi lägger stor vikt kring dina personliga egenskaper i relation till rollen.

Vi värdesätter din förmåga att omvandla tidiga tankar och idéer till lättförståeligt och inspirerande material. Du kommer att använda program som InDesign, Illustrator, ArcMap och QGis i ditt arbete.

Arbetslivserfarenhet inom samhällsplanering och stadsutveckling är meriterande, särskilt från en politisk styrd organisation.

ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.

Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!

Logga

Samhällsplanerare

Företag Varbergs Kommun
Ort
Utgår

2019-05-30

Ansök nu

Dela detta jobb