teknikjobb.se

Projektledare till portfölj Lokalbanor Järnväg

Ansök nu

Projektledare till portfölj Lokalbanor Järnväg

Vill du vara med och bidra till att utveckla vår kollektivtrafik? Vi söker två erfarna projektledare som ska arbeta i våra projektleveranser inom infrastruktur med Roslagsbanans, Saltsjöbanans eller Spårväg Syds system. Tillsammans med portföljens erfarna projektledare och projektadministratörer kommer du att arbeta med allt från åtgärdsval till produktion, med fokus infrastruktur och systemtänk.

Om tjänsten
Avdelningen Investeringsprojekt, med totalt ett 60-tal projektledare, ca 15 projektadministratörer och teknik- samt verksamhetsstrateger,  ansvarar för ca 200 olika investeringsprojekt vilka spänner i omfattning mellan 10 mkr till 10 mdr kr. 

Sektionen Lokalbanor Järnväg ingår som en av fem portföljer inom avdelning Investeringsprojekt och ansvarar för ca 40 aktiva projekt med en årlig omsättning på ca 1,1 miljarder kronor.

Som projektledare har du kontakt och samverkar med ett flertal av trafikförvaltningens olika avdelningar samt även med externa intressenter som exempelvis kommuner, myndigheter, leverantörer och entreprenörer. 

Rollen karakteriseras av att hantera stora mängder gränssnitt såsom systemtekniska gränssnitt till andra trafikslag, framtagande av och förvaltning av avtal med privata och offentliga parter samt organisatoriska gränssnitt inom och utanför trafikförvaltningen. Rollen karakteriseras också av att den pendlar mellan strategiska frågor, med ett perspektiv på tidiga faser som över kommande 3-5 åren övergår till operativa frågor i genomförandefasen.

Du får bland annat arbeta med att:

 • Arbeta fram underlag och utredningar som leder till ett väl definierad projektmål och erforderliga beslutsunderlag.

 • Leda och genomföra projektet mot effektmål som harmonierar med TF:s övergripande mål och visioner. 

 • Stödja projektmedlemmarna i deras arbete med att ta fram underlag/beslut samt rapporter utifrån projektets övergripande mål. 

 • Kontinuerlig analys och styrning av projektet definierade syfte, mål och nytta samt ramar för tid, kostnader och kvalitet och dokumentera dessa i projektplanen utifrån beställningen.

 • Dialog och rapportering av status till sponsor och projektstyrgruppstyrgrupp.

 • Leda och fördela arbetet i enlighet med fastställd projektplan samt hantera styrning och hantering av risker på projektnivå på ett och strukturerat sätt.

 • Samordna och ansvara för att det operativa genomförandet av produktionsledet sker på ett affärsmässigt och professionellt sätt.

 • Hålla ihop projektets alla delar tills det är dags att stänga projektet, leverera slutrapport samt säkra spårbar och kvalitativ dokumenthantering.

Vad vi kan erbjuda dig
Enligt våra medarbetare är vår samlade kompetens och det gemensamma engagemanget utmärkande för vår verksamhet. Här finns också chefer och ledare som jobbar för att skapa och bibehålla ett öppet klimat. Tillsammans bidrar vi till Stockholms samhällsutveckling genom att bygga och utveckla en hållbar, modern och tillgänglig kollektivtrafik för 2,3 miljoner invånare. Vårt uppdrag – den gemensamma resan.   

Hälsa och motion är viktigt för oss. Förutom friskvårdsbidrag anordnar vi Hälsospåret två gånger per år, vår friskvårdssatsning som innehåller en rad olika hälsofrämjande aktiviteter.

Fler förmåner som anställd:

 • SL Access-kort

 • Löneväxling till pensionen

 • Flextid

 • Goda möjligheter till kompetensutveckling

 • Hälsoundersökning vartannat år

Vi har trevliga kontorsplatser på Västra Kungsholmen men även projektkontor på flertalet ställen i regionen. Hit tar du dig enkelt med kollektivtrafiken. 

På avdelning Investeringsprojekt blir du en del av ett engagerat, generös och kompetent kollegial med vilja att skapa leveranser för nöjda resenärer. 

Vad vi söker efter
För att trivas i rollen som projektledare, är du en trygg och kommunikativ ledare. Du har en förmåga att motivera, engagera och skapa en känsla av delaktighet och också förse andra med de befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du är van att samordna en projektorganisation i ett komplext sammanhang och du bidrar till att skapa förtroendeingivande dialog med olika intressenter. 

Du har god förmåga att arbeta kvalitativt, strukturerat och metodiskt i förberedande av beslut och kan bolla mellan strategiska, taktiska och operativa frågor samt urskilja vilka som är särskilt kritiska. 

Vi tror att det är en fördel om du har arbetat i de flesta projektskeden och har erfarenhet av kommersiella likväl som offentliga kontrakt samt har erfarenhet av olika upphandlingsformer, avtalsstrukturer och kalkylmetoder. 

Vidare har du:

 • Högskoleexamen eller motsvarande inom relevant område 

 • Minst 10 års projektledarerfarenhet med dokumenterad erfarenhet av ledning av infrastrukturprojekt eller stora komplexa projekt med flera delprojekt 

 • Erfarenhet av tidiga skeden samt produktionsfasen i projektlivscykeln (åtgärdsval, planering, upphandling, genomförande)

Det är meriterande om du har utbildning inom projektledning och projektmetodik samt utbildning inom förändringsledning eller processledning. Vidare är det meriterande om du har kunskap om branschens lagar, krav och riktlinjer (t ex inom anläggning, infrastruktur, fordon, järnväg) samt erfarenhet av att hantera stora kontrakt (> 100 milj SEK) med ett stort antal intressenter.

Startdatum enligt överenskommelse.

Information och ansökan
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Andrea Kurdik, tfn 08-686 3517. För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Ulrika Falk, tfn 08-686 3368. Vi använder tester för att säkra objektiva bedömningar i samband med urval. Ansökan sker via vår hemsida, vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post. Endast CV önskas.

Ansök redan i dag eftersom intervjuer kan ske löpande. Sista ansökningsdag är 2021-05-10. Vi ser fram emot din ansökan!

Fackliga kontaktpersoner
Amir Sokolović, SACO, tfn 08-686 3706
Marita Lönnroth, Vision, tfn 08-686 3992

Kontakt
Ulrika Falk 
Rekryterare
08-686 3368
Andrea Kurdik 
Bitr sektionschef portfölj Lokalbanor Järnväg
070- 786 3517

 

 

Dela detta jobb

Projektledare till portfölj Lokalbanor Järnväg

Trafikförvaltningen, Region Stockholm