teknikjobb.se

Logo

Projektledare statistik

Ort
Kategorier
Utgår

2021-01-17

Ansök nu

Projektledare statistik

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.                                                                                                  

Är du intresserad av samhällsfrågor? Vill du medverka till utvecklingen av Södermanland och arbeta i en myndighet i utveckling?
Då erbjuder vi ett omväxlande arbete med stora möjligheter att påverka!

Länsstyrelsen i Södermanlands län ska genomföra har genomfört ett uppdrag i syfte att bygga upp en modell som ska möjliggöra för samtliga länsstyrelser att på ett enklare och på ett mer systematiskt sätt samla in data och statistik, bygga upp nyckeltal och indikatorer, samt genomföra omvärldsanalyser. Datainsamligen ska i största möjliga utsträckning baseras på befintliga datakällor. Idén med projektet är att ge ett stöd för att utveckla Länsstyrelsens analysförmåga genom att i ett länsstyrelsegemensamt projekt utveckla metodik, samla in statistik och visualisera väsentlig data, både kvalitativ och kvantitativ, som ska användas för att  ge samtliga chefer tillgång till relevant, tillförlitlig och jämförbar information om regionala förhållanden och förutsättningar. Under 2021 etableras nu projektet som ett uppdrag och vi söker därför en projektledare för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Arbetsuppgifter

Rollen projektledare innebär att du leder och ansvarar för ett, i tid och omfattning, avgränsat uppdrag. I arbetet ingår allt som rör ett projekts livscykel. Alltifrån att genomföra förstudier och analyser till att löpande planera och rapportera. Du kommer att ansvara för att samordna ett antal möten och rapportera till huvudprojektledare i enlighet med vår projektstyrningsmodell.

Din viktigaste uppgift som projektledare är att på ett engagerat och strukturerat sätt leda dina projektmedlemmar mot de uppsatta projektmålen.

I uppdraget ingår också att ansvara, samordna och arbetet med att bestämma indikatorer och mätetal som ska visualiseras i BI-applikationer. En viktig del av arbetet är att ha samband med nätverk nationellt och inom länsstyrelsen för att stödja pågående uppdrag. Det är meriterande om du har kunskap även om dessa områden, särskilt MR- och integrationsområdet.

Kvalifikationer och profil

Vi söker dig med akademisk examen inom statistik eller matematik. Du är eller har varit projektledare, gärna EU-projekt, och har god erfarenhet av att visualisera resultaten i något känt BI-verktyg och andra statistiska verktyg. Vi lägger också en stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Krav:

  • Akademisk examen inom statistik eller matematik

  • Erfarenhet av verksamhets- och processutvecklingsarbete

  • Erfarenhet av att leda projekt och/eller uppdrag

  • Erfarenhet av att tillämpa standardiserade metoder för projektstyrning/förvaltningsstyrning t ex PPS, PLUS, XLPM, PM3 eller liknande relevant utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt

  • Mycket god kunskap om visualisering i BI-verktyg och statistiska metoder för bestämning av indikatorer, mätetal och prediktioner.

  • Erfarenhet av statlig verksamhet

Det är meriterande om du har:

  • Mycket god kunskap om visualisering i BI-verktyg och statistiska metoder för bestämning av indikatorer, mätetal och prediktioner.

  • Erfarenhet av EU-projekt

Om tjänsten

Anställningen är tillsvidare från 1 mars eller enligt överenskommelse. Provanställning om sex månader kan komma att tillämpas.

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter en jämn könsfördelning och att främja mångfald

bland medarbetarna.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier. Vi finns på Facebook, Linkedin och Twitter.

Information

Mer information om arbetsuppgifterna får du av Andres Delgado, Avdelningschef för verksamhetsstyrning och stöd. Fackliga företrädare är Patrik Holmer (SACO) och Karl-Joel Sundholm (ST). Samtliga kan nås på telefon 010-223 40 00 (via växeln).

Ansökan

Välkommen med Din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar Du vill åberopa senast 17 januari 2021.

Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Dela detta jobb

Logo
Projektledare statistik

Länsstyrelsen Södermanland