teknikjobb.se

Projektledare / inköpssamordnare till Mölndal Energi

 

 

Mölndal Energi ägs av Mölndals stad och erbjuder 100% förnybar el, fjärrvärme, fjärrkyla och energitjänster till privatpersoner och företag.
Mölndal Energi är ett kvalitetsmedvetet företag som lever efter mottot nära, enkelt och med passion för miljön. Vi drivs av att arbeta tillsammans, engagerat och effektivt. Det är vårt sätt att uttrycka att nyckeln till framgång är kompetenta och engagerade medarbetare som känner ansvar för sitt arbete och för företaget. Vi omsätter en dryg miljard, har ca 115 000 kunder och ca 100 medarbetare.

Läs mer på www.molndalenergi.se

 

Dubbla funktioner i en person: Projektledare och inköpssamordnare till Mölndal Energi

Vill du vara med i utvecklingen av systemen för fjärrvärme, el och fjärrkyla i Mölndal? Kommunen växer, kundernas efterfrågan är hög och vi utvecklar affärsområde Värme och Kyla med en ny avdelning för Utveckling. 
Avdelningen arbetar huvudsakligen med utveckling av produktionsanläggningar men har också koncernens stödjande funktion för Inköp och Upphandling.

Erbjudande

Hos oss erbjuds du att delta i utveckling och upphandling av energiförsörjning och tjänster i Mölndal. Mölndal Energi ansvarar för att utveckla anläggningar, system och arbetssätt för fjärrvärme, el, fjärrkyla och tjänster och är en viktig del i att bidra till den kontinuerliga utvecklingen av ett hållbart och attraktivt Mölndal. Mölndal Energi är sedan årsskiftet helt fossilfria i egen produktion av fjärrvärme, el och egna transporter och går nu vidare i samarbetet med leverantörer och kunder.

Din roll – två roller

Du kommer att ha två roller, dels som projektledare inom anläggningsprojekt för produktionsanläggningar, dels som koncernens stöd och specialist avseende inköp och upphandlingar. 

I den stödjande funktionen Inköp är du direkt underställd VD. Du har ansvar för hur mallar och processer för hela företagets inköp och upphandlingar ser ut, du håller utbildningar om arbetssätt och regler och du stöttar och kompletterar när verksamheterna behöver förstärkning och specialistkunskaper. I stödjande funktionen Inköp kan du komma att arbeta inom hela företagets spännvidd, allt från fjärrvärme, fjärrkyla, elhandel, bygg, solceller, laddinfrastruktur till markarbeten och elnät. 

Som projektledare är du en del av ett team med egna och inhyrda projektledare inom avdelning Utveckling på affärsområde Värme och Kyla. Avdelningen arbetar huvudsakligen med förstudier och genomförandeprojekt på företagets produktionsanläggningar för fjärrvärme och fjärrkyla, men även projekt som spänner över hela kedjan från kund via distribution till produktion, kan förekomma.

Fördelningen mellan de två rollerna kan variera över tid.

Avdelningen

Din organisatoriska tillhörighet är inom nystartade avdelning Utveckling. Avdelningen ansvarar för planering och genomförande av anläggningsutveckling avseende befintliga och kommande produktionsanläggningar och för komplexa/avdelningsöverskridande projekt som ibland också involverar kunder och kunders anläggningar. Avdelningen medverkar i den långsiktiga planeringen och hanterar affärsområdets projektportfölj avseende investeringar. Samarbetet med framförallt Drift-, Underhålls-, Bränsleorganisationerna är mycket viktigt. Avdelningen är helt ny från 2020 och omfattar ca 5 egna medarbetare samt inhyrda resurser för framför allt projektledning.
Exempel på mer omfattande arbeten framåt, är expansion av fjärrkyla i Mölndal med flera nya produktionsplatser och anläggningar.

Affärsområdet

Affärsområde Värme och Kyla ansvarar för hela värdekedjan från kund till bränsletillförsel för fjärrvärme och fjärrkyla i Mölndal. Inom ansvaret finns produktions- och distributionsanläggningar för fjärrvärme, fjärrkyla och el och även för övriga fastigheter. Med nya organisationen omfattar affärsområdet drygt 35 personer och fem avdelningar: Nät, Drift, Underhåll, Bränsle och Utveckling. Därutöver är samarbetet mycket nära med de stödjande organisationerna för Marknad, Energiservice och Fastighet.

Kvalifikationer och erfarenheter

Vi ser gärna att du är civilingenjör eller motsvarande.
Du har anläggningskompetens inom fjärrvärme, fjärrkyla, elproduktion eller process.
Du har också erfarenhet av, och intresse för, upphandlingar och inköp inom LOU och LUF.
Du är van att arbeta med Microsoft office samt med verksamhetsstödjande system.

Som person har du förmågan att sätta dig in i olika typer av verksamheter och behov. Du är affärsmässig och förstår vikten av ett väl fungerande samarbete mellan upphandlande verksamhet och den stödjande funktionen för Inköp, för att säkerställa företagets långsiktiga konkurrenskraft.

Har du detta eller delar av ovan med dig kommer du att trivas hos oss. Vi arbetar fritt med stort ansvar och affärsmässighet kring våra arbetsuppgifter. Vi är ett gott team som trivs med det vi gör men vet att vi också behöver ge och ta support ifrån varandra varför vi sätter stor vikt vid din förmåga att samarbeta och att du kan uttrycka dig i tal och skrift på både engelska och svenska

Du har hög IT-kompetens/mognad då avdelningen förväntas vara en del i och drivande i digitala, automatiserade arbetssätt för affärsområdets behov.
Körkort B erfordras.

Vi arbetar efter följande värderingar inom hela Mölndal Energi och vill att du känner att dessa också stämmer för dig: 
Miljömedvetenhet, Engagemang, Lagarbete, Lärande, Utvecklande, Positiv stämning, Hjälpsamhet, Kundfokus, Effektivitet och Långsiktighet.

Sist men inte minst har Du intresse för och vill arbeta inom energibranschen!

Kontakt

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsult på Chefspoolen:

Staffan Engberg, Tel: 0768-15454, staffan.engberg@chefspoolen.se

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 21/1 genom att söka via ansökningsknappen!

 

Projektledare / inköpssamordnare till Mölndal Energi

Företag Mölndal Energi
Ort
Utgår

2020-01-21

Ansök nu

Dela detta jobb