teknikjobb.se

logga

Projektledare exploatering till Sigtuna Kommun

Ort
Utgår

2021-04-28

Ansök nu

Projektledare exploatering till Sigtuna Kommun

Sigtuna kommun växer med ca 950 invånare per år, och för det krävs en utvecklande kommun som möter upp behov av bostäder, handel och arbetstillfällen. Vi har många pågående och varierade stadsbyggnadsprojekt, där helt nya stadsdelar växer fram och äldre områden omvandlas. Vi är med och utvecklar mark med exploatörer och anvisar kommunens mark för att skapa mervärde åt invånarna.

På samhällsbyggnadskontoret finns 6 enheter med ca 50 medarbetare som har uppgiften att göra Sigtuna kommun till en attraktiv, levande och trygg plats att bo och verka i.

Samhällsbyggnadskontoret är en arbetsplats med god sammanhållning och trivsel. På mark- och exploateringsenheten är vi 8 medarbetare, med olika bakgrund och erfarenheter som arbetar med allt ifrån stora bostadsprojekt till att företräda kommunen i lantmäteriförrättningar. Även om vi i projekten huvudsakligen arbetar mycket med projektledare och sakkunniga från andra enheter, så är vi måna om att hjälpa varandra på enheten när så behövs. Vi har möten där vi tillsammans diskuterar hur olika frågor ska lösas på bästa sätt, vi tillhör alla samma enhet med gemensamma mål. Vi hjälps åt att utveckla verksamheten utifrån våra värderingar och för att nå våra högt satta mål och att vara tillgängliga för kommunens invånare på bästa sätt. Vårt kontor är beläget centralt i Märsta i direkt anslutning till pendeltågsstationen och med goda pendlingsmöjligheter både till Stockholm och Uppsala.

Arbetsuppgifter

Mark- och exploateringsenheten söker dig som har en fastighetsrättslig/fastighetsekonomisk utbildning samt några års erfarenhet av projektledning eller exploatering, där du med dina kvalifikationer och erfarenheter kan bidra till enhetens utveckling och få ansvaret för intressanta projekt av olika karaktär. I rollen som projektledare lägger du stort fokus på gestaltning, kvaliteter lika väl som tidshållning och ekonomi. Du kan utöver projektledarrollen komma att hantera markfrågor, köp och försäljningar, exploaterings-, genomförande- och markanvisningsavtal. Du kommer att vara en viktig del i vårt team kring stadsbyggnadsprojekt och markfrågor.

Exempel på arbetsuppgifter kan vara:
Att leda stora och små stadsbyggnadsprojekt av varierande karaktär. Sigtuna kommun har ett stort markinnehav i såväl Märsta som Rosersberg och Sigtuna stad, samt mark i lantligare lägen för mera långsiktiga behov, där vi markanvisar och initierar planläggning. Utgångsläget är att anpassa arbetsuppgifter och projekt efter medarbetarnas intresse och utvecklingsmöjligheter.

Att ansvara för att ta in medel för genomförandet av allmän plats och driva kommunens del av projektet på ett rationellt och hållbart sätt. Det finns flera större och mindre privata markägare inom kommunen, som vill exploatera sin mark för bostadsbebyggelse.
Att leda projekt som handlar om att exploatera verksamhetsområden på kommunal mark eller bistå exploatörer i att realisera verksamhetsprojekt på egen mark. Sigtuna kommun är attraktiv för företag av olika slag att etablera sig i.

I arbetet ingår skriftlig och muntlig kommunikation, exempelvis med konsulter, markägare och byggföretag samt att föredra ärenden för politiken. Du bidrar liksom våra övriga medarbetare till att utveckla våra arbetsprocesser. Inom samhällsbyggnadskontoret arbetar vi tätt ihop över enhetsgränserna. Vi tar oss an frågor med ett brett perspektiv. Vi arbetar i en projektmodell som ger oss bra möjligheter att driva stadsbyggnadsprojekt på ett framgångsrikt sätt. I Sigtuna kommun är det nära till beslutsfattare och andra viktiga funktioner inom kommunen, du ges möjlighet att utveckla en bred erfarenhet inom området.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en passande högskolekompetens; civilingenjör med inriktning mot samhällsbyggnad/lantmäteri eller annan motsvarande utbildning. Arbetet är brett och omväxlande och personlig lämplighet och förmåga att driva projekt framåt är viktigt.

Du är serviceinriktad, noggrann, kreativ och analytisk. Du har lätt att arbeta mot uppsatta mål och värnar om ett gott resultat. Du är van att arbeta tillsammans med andra i grupp och projektform.

Du har lätt att skapa nya kontakter, kan arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du har en god samarbetsförmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift. Du är intresserad av stadsutvecklingsfrågor och engagerad i dina arbetsuppgifter. Du kan argumentera för dina idéer och är van att förhandla. Vana att arbeta i en politiskt styrd organisation är meriterande samt om du har erfarenhet av projektledning, exploatering, fastighetsutveckling eller avtalsförhandling

Kontaktpersoner

I denna rekrytering arbetar Sigtuna Kommun med Jefferson Wells. För frågor angående tjänsten kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Håkan Kempel, hakan.kempel@jeffersonwells.se eller Lars Buvall, lars.buvall@jeffersonwells.se

Sista ansökningsdag är 2021-04-28. Intervjuer/urval sker löpande under ansökningstiden så skicka in din ansökan redan idag!

Facklig företrädare

Facklig representant, Josefin Redtzer 08-591 261 07, josefin.redtzer@sigtuna.se

Övrigt

Sigtuna kommun erbjuder friskvårdsbidrag och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Läs gärna mer om våra förmåner:
https://www.sigtuna.se/sv/Om-Sigtuna-kommun/lediga-jobb/Formaner-for-dig-som-anstalld-i-Sigtuna-kommun/

För att underlätta kombinationen mellan arbete och fritid tillämpas flextid och semesterväxling. Distansarbete är möjligt efter överenskommelse med chef.

Dela detta jobb

logga
Projektledare exploatering till Sigtuna Kommun

Jefferson Wells