teknikjobb.se

Projektledare

Ansök nu

Projektledare

Trafikförvaltningen skapar varje dag förutsättningar för en fungerande vardag och fritid för nästan 1 miljon människor! På sektion Tunnelbana Fordon & Trafikstyrning ansvarar vi för och driver de investeringsprojekt som behövs inom vårt ansvarsområde för att bidra till en attraktiv, hållbar och pålitlig kollektivtrafik.

Aktuella projekt just nu bl. a flera projekt för att livstidsförlänga signalsystem och byta ut gammal mekanik till dagens digitala lösningar i all vår trafikstyrning av tunnelbanan.

Om tjänsten
Projektet Effektiv trafikledning (ETL) befinner sig i en fas där en fördjupad planeringsstudie ska tas fram för att ge underlag till Trafiknämndens beslut om genomförande. Projektledaren rapporterar projektets framdrift till Delportföljledaren för delportfölj Trafikstyrningssystem (TSS). I linjeorganisationen är biträdande sektionschef närmaste chef.

Rollen karakteriseras av en mix mellan strategiska frågor – ibland med ett perspektiv på flera decennier – till operativa frågor i nuet. Det krävs helikopterperspektiv för att se hela kollektivtrafiksystemet, hur projektens gemensamma leveranser passar in samt kopplingen till Trafikförvaltningens uppdrag i stort. Som erfaren projektledare på Trafikförvaltningen ansvarar du för att struktur, rutiner, arbetssätt och verktyg stödjer kravet på kvalitativ dokumentation och spårbarhet. Du stödjer också delportföljledaren i arbetet med att upprätta motsvarande för delportföljen i sin helhet. I din roll ingår även att säkerställa att projekten efterföljer TF:s säkerhetsledningssystem och krav på miljö och arbetsmiljö.

Sektionen leds av sektionschef och bitr. sektionschef. För att driva våra projekt har vi 15 anställda och cirka 85 konsulter i projekten. Hela avdelningen Investeringsprojekt har ett 60-tal kompetenta kollegor som ser möjligheter i förändring och utveckling.

Vad vi kan erbjuda dig
Enligt våra medarbetare är vår samlade kompetens och det gemensamma engagemanget utmärkande för vår verksamhet. Här finns också chefer och ledare som jobbar för att skapa och bibehålla ett öppet klimat. Tillsammans bidrar vi till Stockholms samhällsutveckling genom att bygga och utveckla en hållbar, modern och tillgänglig kollektivtrafik för 2,3 miljoner invånare. Vårt uppdrag – den gemensamma resan.

Hälsa och motion är viktigt för oss. Förutom friskvårdsbidrag anordnar vi Hälsospåret två gånger per år, vår friskvårdssatsning som innehåller en rad olika hälsofrämjande aktiviteter.

Fler förmåner som anställd:
- Subventionerade årskort SL Access
- Rikskortet
- Löneväxling till pensionen 
- Flextid
- Goda möjligheter till kompetensutveckling
- Hälsoundersökning vartannat år

Under pågående pandemi följer vi Regions Stockholms instruktioner vilket innebär att vi i möjligaste mån jobbar hemifrån i nuläget. När restriktionerna hävs så finns vi i trevliga lokaler på Västra Kungsholmen. Hit tar du dig enkelt med kollektivtrafiken.

Vem vi söker
Nu söker vi en erfaren projektledare som kan vara med och driva projekt i vår delportfölj Trafikstyrningssystem. Du börjar som projektledare för en fördjupad planeringsstudie i ett projekt vars yttersta mål är att säkra en effektiv trafikledning av Stockholms tunnelbana. Hur spännande låter inte det?!

Vi tror att du har erfarenhet av att leda projektering, om- och/eller tillbyggnadsprojekt, planera och genomföra verksamhetsanpassningar i befintliga fastigheter, förse verksamhetslokaler i drift med nya datanät eller liknande. Du har förmåga att planera, bemanna, leda, engagera och samordna en projektorganisation i komplexa sammanhang. Du har gott omdöme och kan göra svåra avvägningar inför komplexa beslut. Som person är du stabil, strukturerad samt är tydlig i din kommunikation. Kommunikationsförmåga är essentiell i rollen då du behöver kunna formulera dig i tal och skrift och presentation, anpassat för olika mottagares behov. Våra projekt har många interna och externa intressenter. Det ställer höga krav på din förmåga att samverka och skapa en förtroendefull dialog. För att möta beställande organisations förväntningar är det också viktigt att du är affärsmässig och resultatinriktad.

Det är avgörande att du har:
- Civilingenjörsexamen/högskolexamen med relevant inriktning
- Jobbat som projektledare inom relevant område motsvarande minst fem år
- Erfarenhet av beställarrollen från din tid som projektledare    
- Dokumenterad erfarenhet av att agera i en stor organisation, med externa parter med många intressenter
- God förmåga och erfarenhet av att upprätta skriftliga beslutsunderlag anpassat för olika målgruppers och beslutsfattares behov.
- Behärska svenska språket i tal och skrift

Det är meriterande om du har:
- Kunskap om branschens förutsättningar
- Certifiering projektledning, ex PMI, IMPA B/C, PRINCE2
- Ledarskapsutbildning
- Erfarenhet av att arbeta inom (som anställd eller på uppdrag) offentlig förvaltning
- Förvaltningskunskap – känna till grundläggande förutsättningar för offentlig förvaltning (förvaltningslagen, offentlighets- & sekretesslagen, skyddslagen & säkerhetsskyddslagen,    LoU/LUF i tillämpliga delar)

Information och ansökan
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Vi använder tester för att säkra objektiva bedömningar i samband med urval.

Vid frågor om tjänsten är du också välkommen att kontakta rekryterande chef, bitr. sektionschef, Annika Skogetun tfn 08-686 16 35.

Ansök redan i dag eftersom intervjuer kan ske löpande. Sista ansökningsdag är 15 augusti. Ansökan sker via vår hemsida, vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post. Vi ser fram emot din ansökan!

Vi kommer ha begränsade möjligheter att svara på frågor under sommaren.

Dela detta jobb

Projektledare

Trafikförvaltningen, Region Stockholm