teknikjobb.se

Projektledare

Ansök nu

Projektledare

Trafikförvaltningen skapar varje dag förutsättningar för en fungerande vardag och fritid för nästan 1 miljon människor! På sektion Tunnelbana Fordon & Trafikstyrning ansvarar vi för och driver de  investeringsprojekt som behövs inom vårt ansvarsområde för att bidra till en attraktiv, hållbar och pålitlig kollektivtrafik. Du arbetar förmodligen idag som projektchef, portföljledare, programledare, arbetschef eller har en liknande senior projektledarroll i stora komplexa projekt inom anläggning/infrastruktur, alternativt tung fordonsindustri.

Aktuella projekt just nu är uppgradering av flottan med fordon C20 samt de helt nya C30-fordonen. Som en konsekvens av nya fordon så bygger vi nu om våra depåer för att matcha den nya flottan av fordon. Vi har också påbörjat flera projekt för att livstidsförlänga signalsystem och byta ut gammal mekanik till dagens digitala lösningar, i all vår trafikstyrning av tunnelbanan. Förutom det så är vi också länken mot den förvaltning som bygger ut de helt nya tunnelbanesträckningarna där vår roll är att tillse att de nybyggda systemen passar ihop med de befintliga.

Om tjänsten
Som senior projektledare för uppgradering av vårt C20-fordon, som nu går in i serietillverkningsfas, och tillika delportföljledare ansvarar du för komplexa förändringsarbeten över lång tid med många intressenter och beroenden. I delportföljen som du ansvarar för ingår även ombyggnadsprojekt av depåer. Båda i projekteringsskede med upphandling efter sommaren. Du leder arbetet i din organisation för leverans mot fastställda mål. Du arbetar med kontinuerlig analys och styrning för att projektens mål samt ramar för tid, kostnader och kvalitet ska hållas. Rollen karakteriseras av en mix mellan strategiska frågor – ibland med ett perspektiv på flera decennier – till operativa frågor i nuet. Komplexiteten i våra program gör att du behöver vara följsam och aktivt hantera förändringar som kan påverka effektmålet. Det krävs helikopterperspektiv för att se hela kollektivtrafiksystemet, hur projektens gemensamma leveranser passar in samt kopplingen till Trafikförvaltningens uppdrag i stort. Projekten i delportföljen har etablerade projektorganisationer med väl fungerande strukturer och rutiner.

Som senior projektledare/delportföljledare i en offentlig förvaltning ansvarar du för att struktur, rutiner, arbetssätt och verktyg stödjer kravet på kvalitativ dokumentation och spårbarhet, och du stödjer projektledare i deras arbete med att upprätta motsvarande för sina respektive projekt. I din roll ingår även att säkerställa att projekten efterföljer TF:s säkerhetsledningssystem och krav på miljö och arbetsmiljö.

Sektionen leds av sektionschef och bitr sektionschef. För att driva våra projekt har vi 15 anställda och cirka 85 konsulter i projekten. Hela avdelningen Investeringsprojekt har ett 60-tal kompetenta kollegor som ser möjligheter i förändring och utveckling.

Vad vi kan erbjuda dig
Enligt våra medarbetare är vår samlade kompetens och det gemensamma engagemanget utmärkande för vår verksamhet. Här finns också chefer och ledare som jobbar för att skapa och bibehålla ett öppet klimat. Tillsammans bidrar vi till Stockholms samhällsutveckling genom att bygga och utveckla en hållbar, modern och tillgänglig kollektivtrafik för 2,3 miljoner invånare. Vårt uppdrag – den gemensamma resan. 

Hälsa och motion är viktigt för oss. Förutom friskvårdsbidrag anordnar vi Hälsospåret två gånger per år, vår friskvårdssatsning som innehåller en rad olika hälsofrämjande aktiviteter. Fler förmåner som anställd:

 • 2 st subventionerade årskort SL Access

 • Rikskortet

 • Löneväxling till pensionen

 • Flextid

 • Goda möjligheter till kompetensutveckling

 • Hälsoundersökning vartannat år

Vi sitter i trevliga lokaler på Västra Kungsholmen. Hit tar du dig enkelt med kollektivtrafiken.

Vem vi söker
Du har förmåga att planera, leda, engagera och samordna en projektorganisation i komplexa sammanhang. Du har gott omdöme och kan göra svåra avvägningar inför komplexa beslut. Som person är du stabil, strukturerad samt är tydlig i din kommunikation. Vår verksamhet är affärsintensiv och har många interna och externa intressenter. Det ställer höga krav på din förmåga att samverka och skapa en förtroendefull dialog. För att möta beställande organisations förväntningar är det också viktigt att du är affärsmässig och resultatinriktad.


Det är avgörande att du har:

 • Civilingenjörsexamen/högskolexamen med relevant inriktning

 • Dokumenterad erfarenhet av ledning av program eller stora komplexa projekt med flera delprojekt, minst 8 års projektledarerfarenhet.

 • Bred teknisk erfarenhet, gärna en kombination av olika branscher.

 • Erfarenhet av att förvalta stora avtal (följa upp, säkra efterlevnad, verifiera krav)            

 • Erfarenhet från något av systemområdena; fordon, bygg- och anläggning, infrastruktur alternativt spår

 • Mycket god förmåga att agera i en stor organisation, med externa parter med många intressenter

 • Behärska svenska språket i tal och skrift

Det är meriterande om du har:

 • Kunskap om branschens lagar, krav och riktlinjer (t.ex. anläggning, fordon, järnväg)

 • Certifiering projektledning, ex PMI, IMPA B/C, PRINCE2

 • Ledarskapsutbildning, UGL eller motsvarande

 • Erfarenhet av att arbeta inom (som anställd eller på uppdrag) offentlig förvaltning

 • Förvaltningskunskap – känna till grundläggande förutsättningar för offentlig förvaltning (förvaltningslagen, offentlighets- & sekretesslagen, skyddslagen & säkerhetsskyddslagen, LoU/LUF i tillämpliga delar)

 • Kunskap om hur system är uppbyggda samt kan tillämpa ett metodiskt arbetssätt för att angripa komplexa systemstrukturer. 

 • God förmåga att upprätta skriftliga  beslutstsunderlag anpassat för olika målgruppers och beslutsfattares behov.

Information och ansökan

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. Om du har frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten är du välkommen att kontakta, Annika Winqvist, rekryterare 070-786 36 44 . Vid frågor om tjänsten är du också välkommen att kontakta rekryterande chef, bitr sektionschef, Annika Skogetun tfn 08-686 16 35.
Vi använder tester för att säkra objektiva bedömningar i samband med urval. Ansök redan i dag eftersom intervjuer kan ske löpande. Sista ansökningsdag är 15 augusti.  Ansökan sker via vår hemsida, vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post. Vi ser fram emot din ansökan, vi önskar enbart CV ! 

Dela detta jobb

Projektledare

Trafikförvaltningen, Region Stockholm