teknikjobb.se

logga

Projektansvarig

Ort
Utgår

2021-05-13

Ansök nu

Projektansvarig

Vill du ansvara för byggprojekt i ett bolag med långsiktigt fastighetsägaransvar samtidigt som du bidrar till en god skolmiljö för Stockholms barn och ungdomar? I så fall kanske du är SISAB:s nya projektansvarig?

Stockholm stad är i tillväxt. SISAB har i uppdrag att möta det utökade behovet av platser på skolor och förskolor i Stockholms stad, dels genom nyproduktion och dels genom att utveckla det befintliga fastighetsbeståndet. För att klara detta uppdrag söker nu SISAB till projektavdelningen en strukturerad och affärsmässig Projektansvarig med goda ledaregenskaper!

Rollen som Projektansvarig

Som projektansvarig ansvarar du för projektets alla skeden, från planeringsstadiet till att det färdiga projektet levereras till hyresgäst. Din roll är central och mycket viktig för projektets framdrift och det är du som säkerställer att ekonomi, tidsplan och kvalitet motsvarar uppsatta ramar. Du ansvarar för att tillsammans med din projektgrupp ta fram ekonomiska beslutsunderlag och genomförandestrategi. Du är lösningsorienterad och fokuserar på att hitta de bästa lösningarna tidigt i projektet med fokus på långsiktig hållbarhet och totalkostnad.  Du är också en viktig part i projektets styrgrupp och är byggherrens representant i arbetsmiljöarbetet.

Projekten är av varierande karaktär som till-, om- och nybyggnationer av både grundskolor, gymnasieskolor och förskolor, där du kommer att ansvara för flera projekt samtidigt. Dina kontaktytor internt och externt är många såsom, förvaltare, hyresgäst, brukare, myndigheter, konsulter och entreprenörer. Tjänsten ingår i ett av fyra projektområden på vår projektavdelning.

Vem är du?

Du har minst 5 års erfarenhet av projektgenomförande med ekonomiskt ansvar. Kanske har du jobbat som platschef, arbetschef eller motsvarande, alternativt som projektledare, projektchef och/eller beställarombud på fastighetsägarsidan. Du har goda kunskaper inom entreprenadjuridik och ekonomistyrning.

Du har en högskoleutbildning inom fastighet/ bygg eller motsvarande.  Om du dessutom har kunskap avseende upphandling enligt LOU är detta meriterande.

I denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Rätt kandidat har en affärsmässig framtoning och starkt kundfokus. Eftersom rollen är självständig är det även viktigt att du kan ta egna initiativ, har god planeringsförmåga och arbetar strukturerat. Du är en engagerande ledare som resursätter projektet, motiverar andra och driver projekten mot uppsatta mål. Du skapar förutsättningar för dialog, medinflytande, samverkan och trivsel i projekten.  I rollen ingår det att ha många kontaktytor och därför är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och är kommunikativ.

SISAB erbjuder dig

På SISAB får du möjligheten att vara en del av ett värderingsstyrt bolag som arbetar aktivt med att skapa ett gemensamt synsätt och förhållningssätt. Vi är affärsmässiga, ansvarstagande och engagerade och dessa värderingar synliggörs genom vårt sätt att bemöta andra, vårt sätt att agera och fatta beslut.

Med hållbarhet och smarta lösningar i fokus får du vara med och bidra till att skapa inspirerande utbildningsmiljöer som formar framtidens Stockholm och ger barn och ungdomar bästa möjliga start.

Ansökan och Rekryteringsprocess

På SISAB använder vi oss av kompetensbaserad rekryteringsmetod och det ger oss möjlighet att göra en djupare bedömning för att kunna utläsa även framtida potential och inte enbart se till CV innehåll. För att kunna få en så pass rättvisande bild som möjligt blir det viktigt att undersöka personliga egenskaper som är viktiga i både arbetslivet och rollen. Därför ingår alltid arbetspsykologiska test i vår rekryteringsprocess. Ibland redan i samband med din ansökan. Detta fungerar som ett komplement och ger värdefullt beslutsunderlag för rekryterande chef.

Vi tycker också att det är viktigt att ha ett högt säkerhetstänk när vi rekryterar. Därför anser vi att bakgrundskontroller är en naturlig del i vår rekryteringsprocess. Tjänsten avser en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.  .

Kontakta Pia Lundgren (Projektområdeschef) eller Marie Langheden (HR) via vår växel. 08 508  460 00 . Urvalet av ansökningar sker löpande.

Välkommen in med din ansökan!

 

Dela detta jobb

logga
Projektansvarig

Skolfastigheter i Stockholm SISAB