teknikjobb.se

Produktchef – Lås & Mobile Key

Företag Hoist Group
Ort
Utgår

2020-10-31

Ansök nu

Produktchef – Lås & Mobile Key

I rollen som Produktchef är du ytterst ansvarig för produkterna RFID lås och Mobile Key applikationer, du ansvarar för dess status och utveckling.  Du utbildar och supporterar kollegor i övriga länder för att de ska få produktkännedom och komplett förutsättning för att projektera, installera och supportera dessa produkter/lösningar, du bidrar till att ta fram material som ska hjälpa till i processer som lansering, installation och support mot kund, till din hjälp har du teknisk expert samt L3 / Deployment Support. Du arbetar fram en utvecklingsplan för produkterna och budget tillsammans med VD.

Du har ansvar för att utveckla produkterna för Hoist Groups marknader genom att aktivt analysera nuvarande produkter och driva fram förslag på förändringar, förbättringar och övriga åtgärder som behövs för produktportföljen. Syftet är att detta arbete ska leda till ökad lönsamhet, hög leveranssäkerhet, ökad produktkatalog med kunderna samt att Hoist Group bibehåller gott samarbete med leverantörer. Du bidrar i RFID Lås och Mobile Key:s nyutveckling, utvärdering och inriktning.

I denna roll arbetar du nära VD för området EBU, Business Controller och övriga nyckelpersoner i (men även utanför) organisationen som utvecklare, tekniska experter, IT, och QA för att säkerställa korrekt av hantering av kundbeställningar så att vårt ekonomiska resultat uppnås. Detta förutsätter att man aktivt bidrar till en effektiv och lönsam process från order till leverans av våra produkter och en hög kundnöjdhet samt att utvecklingsplan och releaser sker på tid och på budget.

Du sköter kommunikationen internt och regelbundet informera berörda om aktuell produkts läge och utveckling.

Tjänsten innebär en del resor, ca 50 dagar/år. Placeringsort på huvudkontoret i Solna.

Andra ansvarsområden och arbetsuppgifter

 • Arbeta i Produkt team och nära teknisk expert för RFID Lås och Mobile Key.
 • Kontinuerlig kontakt med teknisk expert (vad händer just nu, vad behöver förändras och förbättras, pågående ärenden).
 • Ingå i Lås och Mobile key Product Steering Team möte (status för utveckling, nya produkter, önskemål)
 • Kontinuerlig kontakt med inköpare och leverantör relaterade frågor.
 • Skapa en bra relation och förhandla med leverantörer inom produktområdet.
 • Driva och äga åtgärdsplaner/eskaleringslistor gentemot leverantörer/utvecklar.
 • Avstämningar med vår VD och Business controller för att säkerställa så att priskalkylen håller.
 • Meddela ekonomiavdelningen budget för ev. utvecklingskostnader ex certifikat etc.

Erfarenhet:

 • 3 års erfarenhet från Produktutveckling och ansvar
 • God kunskap, erfarenhet och förståelse av Product Management “best practice” (stor fördel om arbetat med SCRUM framework)
 • Förståelse och erfarenhet av administration av SQL server (SQL express i windows miljö)
 • Tidigare erfarenhet av arbetat med utvecklingsteam, interna såsom externa.
 • Erfarenhet av RFID dörr lås installationer och konfiguration
 • Erfarenhet och förståelse kring TCP/IP nätverk 

Kunskaper & Egenskaper

 • Grundläggande kunskap o förståelse i elektronik
 • Mycket god kommunikatör och göra presentationer
 • God analytisk förmåga att skapa och följa upp utvecklingsplaner
 • Kännedom kring Property Management Systems interface är en fördel
 • Viktiga egenskaper är:

o   God kommunikatör

o   Självständig

o   Drivande o resultatorienterad

o   Strukturerad

o   Tydlig

o   Förmåga att arbeta med olika personer i projekt

o   Flytande engelska och svenska. Fördel om man kan franska.

 • Tycka om att arbeta i högt tempo i en internationell miljö med stort eget ansvar och möjlighet att påverka

 

Dela detta jobb

Produktchef – Lås & Mobile Key

Hoist Group