teknikjobb.se

Stockholms universitet är en av de ledande utbildnings- och forskningsuniversiteten med mer än 35 000 studenter och 5000 anställda. Institutionen för material- och miljökemi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med ca 130 anställda och ca 200 studenter per läsår. MMK är ledande inom materialsyntes och process, strukturkarakterisering och materialtillämpningar. Det innefattar forskningsområdena fysikalisk kemi, oorganisk kemi och strukturkemi och materialkemi. Det senare är ett ledande forskningsområde vid Stockholms universitet. Viktiga karakteriseringsmetoder vid institutionen är idag; röntgen-, elektron- och neutronspridning och transmissionselektronmikroskopi och olika spektroskopiska metoder.

Projektbeskrivning
Projektet "Ligninbaserade funktionella material" syftar till att utveckla hållbar modifiering av lignin för ökad stabilitet och funktionalitet i nanostrukturerade material.

Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär forskning i skärningspunkten mellan förnybar polymerkemi, biobaserad materialsyntes och karaktärisering av nya funktioner inom energi- och miljöanvändningar. Alla dessa aktiviteter inom hållbar materialkemi bör följa principerna för grön kemi.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom organisk kemi tillämpad på naturliga polymerer, kolloider och gränssnitt samt tillverkning och avancerad karaktärisering av biobaserade material.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde under november 2019 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, Mika Sipponen, tfn +46 76 695 8129, mika.sipponen@mmk.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Logga

Postdoktor i materialkemi

Ort
Utgår

2019-10-17

Ansök nu

Dela detta jobb