teknikjobb.se

logga

Planchef till Samhällsbyggnadsavdelningen

Företag Jefferson wells
Ort
Utgår

2021-01-21

Ansök nu

Planchef till Samhällsbyggnadsavdelningen

Har du gedigen erfarenhet av att leda och ansvara för planprocessen i mer komplexa sammanhang och miljöer? Är du en nytänkande och kreativ person som trivs med att utmana invanda arbetssätt? Känner du dig trygg i rollen som ledare och med att ta stort ansvar? För att säkerställa att Järfälla kommun i ännu större utsträckning bidrar till regionens tillväxt och hållbara utveckling behöver vi nu rekrytera en driven och visionär planchef. Är detta en roll för dig?

Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen "Järfälla för alla framåt". Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/ledigajobb

Har du gedigen erfarenhet av att leda och ansvara för planprocessen i mer komplexa sammanhang och miljöer? Är du en nytänkande och kreativ person som trivs med att utmana invanda arbetssätt? Känner du dig trygg i rollen som ledare och med att ta stort ansvar? För att säkerställa att Järfälla kommun i ännu större utsträckning bidrar till regionens tillväxt och hållbara utveckling behöver vi nu rekrytera en driven och visionär planchef. Kan det här vara en roll för dig?

Vi erbjuder en arbetsmiljö där exploateringsingenjörer arbetar nära planarkitekter och miljöplanerare med utgångspunkten att arbeta med stadsbyggande utifrån ett helhetsperspektiv. Här bidrar olika kompetenser gemensamt till att nå kommunens högt ställda mål för hållbar och värdeskapande tillväxt.

Samhällsbyggnadsavdelningen med sina ca 40 medarbetare tillhör kommunstyrelseförvaltningen. Samhällsbyggnadsavdelningen består av en planenhet, två exploateringsenheter, en miljöstrategisk-/hållbarhetsenhet samt en stab.

Planenheten svarar för kommunens fysiska planering - både översiktsplanering och detaljplanering. Dessutom ingår bredare samhällsplaneringsuppdrag såsom framtagande av bostadsförsörjningsprogram och strategiska infrastrukturfrågor. Enheten som leds av planchefen består av ca tio medarbetare.

Arbetsuppgifter
Som planchef leder och utvecklar du kommunens planverksamhet genom att arbeta med nya uppdrag, förbättra kvalitén inom ramen för projektverksamheten, driva och leda arbetet med ny, digital, rullande översiktsplanering, ta initiativ till utredningar, ta fram idéskisser och utveckla nya arbetssätt.

Tjänsten innebär att:

  • Ansvara för mål och budget avseende investeringar, projekt och personal

  • Leda och bemanna verksamheten

  • Företräda kommunen i flera övergripande, regionala planerings- och stadsutvecklingsfrågor såsom RUFS-arbetet

  • Tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningens övriga ledning driva det fortsatta utvecklingsarbetet för hela kommunen

  • Samverka med övriga förvaltningar inom kommunen och utveckla formerna för samverkan "från ax till limpa"

  • Samverka med externa aktörer och bidra till att Järfälla kommun uppfattas som en bra samarbetspartner

  • Omvärldsbevaka

  • Delta i kommunens plangenomförande

Kvalifikationer
Vi söker dig som har arkitektutbildning, utbildning inom fysisk planering eller motsvarande tillsammans med gedigen erfarenhet av att leda planprocesser i eller på uppdrag av en kommunal verksamhet. Du har god kunskap i hela samhällsbyggnadsprocessen inklusive plan- och bygglagen samt gedigen förståelse för planprocessens olika skeden, möjligheter och begränsningar. Din erfarenhet innefattar detaljplanering i komplexa sammanhang till exempel tät stadsmiljö eller områden med höga natur- eller bevarandevärden. Erfarenhet av personalansvar anses meriterande men är inte något krav.

För att lyckas i den här rollen krävs att du är proaktiv och utvecklingsbenägen och stimuleras av att arbeta i en organisation som växer och utvecklas. Du har mycket goda ledaregenskaper, är målinriktad och har ett tydligt strategiskt och strukturerat arbetssätt där du driver ditt arbete framåt med stort fokus på kvalitet. Du är en idérik person som har lätt att hitta nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Din förmåga att omsätta dina och andras idéer i praktiken är mycket god och du kan ställa om och anpassa verksamheten när förutsättningar förändras. Du kommunicerar klart och tydligt i tal och skrift och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Bland kollegor och medarbetare kommer du uppskattas för att du har förmåga att lyssna in, få människor att växa och är handlingskraftig.

I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Kontaktperson och ansökan
I den här rekryteringen samarbetar Järfälla kommun med Experis. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Experis Malin Magnusson, telefon 076-780 68 64 eller Ellen Engström 070-390 40 12.

Fackliga kontaktpersoner är Per Rinde, Akademikeralliansen/Sveriges Arkitekter, per.rinde@jarfalla.se, 08 580 245 09 och Sonja Sukarén, Vision, sonja.sukaren@jarfalla.se, 08 580 285 00.

Välkommen med din ansökan!

Dela detta jobb

logga
Planchef till Samhällsbyggnadsavdelningen

Jefferson wells