teknikjobb.se

Vi har fortfarande mycket att göra och söker därför planarkitekter som vill medverka i formandet av morgondagens Varberg i tät dialog med exploatörer, allmänhet, andra förvaltningar och politiken. Vi befinner oss i ett mycket expansivt skede där bygget av ny järnvägstunnel under staden och utvecklingen av en ny stadsdel vid havet bara är delar i helheten.

Vi har som mål att bli västkustens mest attraktiva stadsbyggnadskontor. Det hade vi inte vågat säga om vi inte hade trott att det vore möjligt. Vi är stolta över vår förvaltning och vårt uppdrag. Med cirka 80 anställda fördelade på fem avdelningar, där planavdelningen utgör en, är vi alltid nära varandra men ändå tillräckligt många för att ha en både hög och bred kompetens.

Varbergs kommun har en vision att vi ska vara Västkustens kreativa mittpunkt. På vägen dit ska mycket hända. Med utvecklingen av den nya stadsdelen Västerport kommer 2 500 nya bostäder, handel och service att tillskapas i direkt anslutning till centrum och järnvägen. I flera stora planprogram runt staden gör vi plats för ytterligare 5 000 bostäder med närhet till natur och rekreation. Vi har ett ständigt utvecklingstryck på den befintliga staden och på den högvärdiga och riksintressanta kustzonen. Vi har fantastiska förutsättningar, men också utmaningar. Vi erbjuder dig en möjlighet att komma in i denna utveckling i ett mycket spännande skede med möjlighet att forma morgondagens Varberg.

Vi ser fram emot att läsa din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Inom stadsbyggnadskontoret har vi en stor spännvidd av planuppdrag, från stora planprogram till förtätningsprojekt i känsliga stadsmiljöer. Under 2019 och 2020 kommer vi att ha ett stärkt fokus på stadsbyggnadsfrågor, implementering av 3D-visualisering i planprocessen och digitalisering av vår verksamhet.

Vi tror på ett delegerat ansvar och vikten av att medverka i hela kedjan. Som planarkitekt har du ett stort mandat att driva dina planprojekt framåt med stöd av en sekundant och projektgrupp.

Utifrån din bakgrund, kompetens och profil kommer vi att säkerställa att du får rätt arbetsuppgifter och en kontinuerlig utveckling mot allt mer kvalificerade uppdrag. Med större erfarenhet kommer också möjligheten att axla ett större ansvar inom vår verksamhet.

Vi är stolta över att få arbeta utifrån ett demokratiskt uppdrag. Du kommer därför redan från början att delta och föredra dina ärenden vid byggnadsnämndens sammanträden och förberedande möten.

Vi värdesätter den goda relationen med de som investerar i framtiden. Därför har vi utvecklat en egen modell för hur vi samverkar med exploatörer som bygger på nära dialog och förståelse för våra olika roller.

KVALIFIKATIONER
Vi är nyfikna både på dig som är nyutbildad inom planerarskrået och på dig som har flerårig erfarenhet av detaljplanering. Du ska ha fullgjord utbildning som planeringsarkitekt, arkitekt eller annan utbildning som ger motsvarande kompetens. Utöver detta söker vi dig som har en utvecklad gestaltningsförmåga och en förmåga att visualisera dina tankar i strukturella och rumsliga termer. Vi värdesätter också skicklighet när det gäller att driva större och mer komplexa planuppdrag från start till mål.

Eftersom vi till stor del arbetar i en digital miljö är kunskap om och praktisk erfarenhet av att arbeta med CAD- och GIS-program också meriterande. Om du har erfarenhet och förmåga av att arbeta med digitala verktyg för 3D-visualisering, däribland SketchUp, så är detta intressant.

Yrkesrollen ställer krav på att du är drivande, arbetar strukturerat och lösningsfokuserat samtidigt som du är flexibel och har en god samarbetsförmåga. Det är viktigt att du har en pedagogisk förmåga och kan beskriva och förmedla idéer och planer både visuellt, muntligt och skriftligt till politiker, kollegor, kommuninvånare och andra intressenter. Rollen som planarkitekt ställer tillika höga krav på dina språkliga färdigheter.

Om du känner att du passar in på detta, så kan vi lova dig ett spännande och utmanande jobb i en organisation där du kommer att utvecklas i din roll.

ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.

Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!

Logga

Planarkitekter/Stadsplanerare

Företag Varbergs Kommun
Ort
Kategorier
Utgår

2019-08-18

Ansök nu

Dela detta jobb