teknikjobb.se

Lidköping — en välkomnande och hållbar kommun.
Lidköpings kommun har cirka 40 000 invånare och ett vackert läge vid Vänerns södra strand. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär tillgång till natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Lidköpings kommun satsar på framtiden. Här finns utrymme och vilja till förändring. En god livsmiljö, närhet och samverkan ger oss möjligheterna.

Läs mer på www.lidkoping.se

Beskrivning förvaltning Service

Service omfattar områdena Fastighet & Park, Gator & Drift, Måltid & Lokalvård, Projekt & Bygga, Stab & Utveckling samt Verksamhetsstöd & Service. Vår uppgift är att inom dessa områden stödja kommunens kärnverksamheter samt kommunens medborgare med en god och kostnadseffektiv service. En del av Service verksamheter har också ett uppdrag som sträcker sig över flera kommuner.
Inom Service arbetar cirka 400 kunniga och drivna medarbetare. Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete i en förvaltning med en god anda och i en kommun som månar om och satsar på sina anställda.

Beskrivning

Service/Projekt & Bygga arbetar med planering, projektering och ansvar för byggledning vid byggnationer. Området har fem tillsvidareanställda.

Lidköping är i tillväxtfas och har flertalet projekteringar som pågår och som kommer startas de närmsta åren. Tjänsten kommer i hög grad vara en samarbetsfunktion gentemot andra förvaltningar och ambitionen med processorienterade förvaltningsövergripande arbetssätt är stor. Stor del av tjänsten består i att vara delaktig i pågående projekt och att stötta och leda projektledare. Även löpande och skicklig kommunikation med flertalet entreprenörer är en viktig del av uppdraget.

Arbetsuppgifter
Som områdeschef i Lidköpings kommun har du ansvar för verksamheten, personalen och ekonomin för ditt område.

Du är chef för området Projekt & Bygga och kommer att ha projektledare direkt underställda dig. Du har ansvar för nybyggnation och projektutveckling, vilket innebär ett nära samarbete med andra förvaltningar, projektledare och entreprenörer. Du kommer dagligen hantera projekt och byggnationer såväl små som större. Ditt arbete kräver lyhördhet gentemot verksamheters behov och kan beröra såväl samhällsbyggnad, skola, vård & omsorg och kultur & fritidssektor. Ditt arbete kommer även innebära ekonomiskt ansvar för de projekt som hanteras och därmed ett nära samarbete med ekonom. Vi hanterar löpande olika typer av entreprenadformer. Du har arbetsmiljöansvar och ska tillse att gällande lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter följs, som till exempel allmänna bestämmelser för byggnadsentreprenader och lagen om offentlig upphandling.

I din roll arbetar du både med fokus på det dagliga arbetet likväl som du har fullt ansvar över den övergripande ekonomin och områdets utvecklingsfrågor. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp och har ett nära samarbete med våra fastighetsförvaltare och fastighetschef som bland annat ansvarar för att planera underhåll i våra fastigheter. I område Fastighet & Park finns flertalet specialistkompetenser som du kan komma att ha nära samarbete med. Du rapporterar till förvaltningschefen för Service.

Som ledare är du en förebild genom ett tydligt, kommunikativt och engagerat ledarskap. Du har stort intresse av att samarbeta, utveckla organisationen och coacha dina medarbetare. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat som leder till effektivitet och goda resultat. Förvaltningen Service har genomgått en hel del förändringar de senaste två åren så ett viktigt inslag i tjänsten är att fortsätta påbörjat arbete med att sätta arbetsrutiner och hitta synergi effekter i verksamheten.

 

Kvalifikationer
I denna roll vill vi att du har en akademisk utbildning som är relevant för uppdraget. Du ska ha goda kunskaper om entreprenadjuridik samt olika entreprenadformer. Du har också insikt och kunskap kring Boverkets byggregler (BBR) och andra regelverk som är styrande inom byggsektorn.

Du har en gedigen chefserfarenhet och förmåga att leda en verksamhet affärsmässigt och strategiskt. Du är mål- och resultatorienterad, van att ta beslut och har förmåga att strukturera verksamheten på ett effektivt sätt.  Du förväntas ingå i förvaltningens ledningsgrupp och vi ser därför det som en merit om du arbetat i ledningsgrupp tidigare och då gärna i en politiskt styrd organisation.

Arbetet som områdeschef är både en omväxlande och utmanande roll. Du måste uppskatta dina medarbetare och deras engagemang att påverka. Du har god social kompetens och gillar att bygga relationer och möta kunder och medarbetare i sociala arbetssammanhang. Du har en förmåga och intresse av att skapa och stötta medarbetarens utveckling.

För att klara av rollen behöver du ha god ordning och reda samt arbeta på ett strukturerat sätt. Du behöver ha god förmåga att hantera stress då det är många uppdrag som pågår samtidigt. Du behöver besitta kunskap och förmåga att kunna göra bra ekonomiska avvägningar likväl som att prioritera och få uppdrag genomförda. Det är viktigt att du har en förmåga och intresse av att utveckla verksamheten och kan se helheten utan att fastna i detaljer. Ekonomisk hushållning är en självklarhet för dig.

Vi kommer lägga vikt vid personliga egenskaper.

Övrigt
Tjänsten kräver B-körkort.

Information om arbetsgivaren
Våra medarbetares olika kunskaper, kompetenser och perspektiv skapar nya möjligheter och är en viktig del i att vara en hållbar och välkomnande kommun. Vi eftersträvar och värdesätter de kvaliteter som tex. en jämn könsfördelning, anställda med funktionsnedsättning och olika etnisk och kulturell bakgrund tillför våra arbetsplatser. Vi ser därför gärna en mångfald av sökande till alla våra tjänster. Lidköpings kommun vill arbeta med att skapa den goda arbetsplatsen där alla medarbetare ges möjlighet att bygga upp, utveckla och förbättra sin hälsa genom ett aktivt friskvårdsarbete. Läs mer om vilka förmåner du har när du jobbar i Lidköpings kommun. https://lidkoping.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-lidkopings-kommun/darfor-ska-du-jobba-hos-oss/.

Kontakt
I denna rekrytering samarbetar vi med Chefspoolen i Sverige AB.
För ytterligare information om tjänsten eller rekryteringsprocessen, är du välkommen att kontakta Chefspoolens rekryteringsspecialist Håkan Olsson, 0705-81 79 18, eller Staffan Engberg, 0768-15 45 44.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2021-11-07, inklusive CV och personligt brev på svenska.

Områdeschef Projekt&Bygga

Ort
Utgår

2021-11-07

Ansök nu

Dela detta jobb