teknikjobb.se

Bild från vårt laboratorium i Vellinge industriby. Asbestanalys.


TEKOMO Byggnadskvalitet AB


Om oss
Vi är ett Miljökonsultföretag i Byggbranschen som arbetar med Innemiljö och
Byggnadsskador. Vi arbetar framförallt med byggnadsskadeutredningar samt miljöinventeringar av fastigheter och mark och gör mätningar och analyser för denna typ av uppdrag inom bygg och förvaltning av fastigheter. I verksamheten har vi också ett Miljö-och-Byggnadshygieniskt laboratorium som stöd för arbetet med att finna brister och skador samt farliga ämnen i och omkring byggnader. Tekomo är beläget i Vellinge industriby, 10 minuter från Malmö (yttre ringen).

Arbetsuppgifter 
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utföra de analyser vi f.n. har (se vår hemsida  www.tekomo.com), revidera och kvalitetssäkra befintliga analyser samt utveckla nya analyser. 
Kunna rapportera och utvärdera analysresultat med regelverk och riktlinjer inom miljöområdet som underlag.
Kunna utföra provtagning på fältet av diverse olika ämnen (främst asbest och PCB) om så behövs.
Använda och utveckla Tekomos kvalitetssystem och i olika sammanhang marknadsföra Tekomos verksamhet.
Samordna och ta ansvar för verksamheten.

Din kompetens 
Vi behöver en erfaren, drivande och ansvarsfull, gärna händig Miljökemist som är intresserad av och har mycket kunskaper om innemiljö och omgivningsmiljö samt även gärna arbetsmiljö. 
Du bör ha kemiutbildning på universitets- och/eller högskolenivå med kemi som huvudämne med minst 3 betyg eller motsvarande. Praktisk erfarenhet inom kommunal, statlig eller privat organisation av kemi inom miljöområdet under minst 5 år.
Samarbetsförmåga och kommunikation, internt (ledning och personal) och externt (kunder och myndigheter etc.) är viktiga egenskaper.

Frågor och ansökan 
Frågor om ansökan skickas till 
Eva Nyman
VD (miljökonsult & laboratorieansvarig )
eva.nyman@gmail.com 
eller per.tfn. mobil +46 (0)708 472325

Ansökan 
Välkommen med din ansökan med meritförteckning senast den (2020-07-31) till eva.nyman@gmail.com. 
 

logo

Miljö-Kemist med erfarenhet av innemiljö, omgivningsmiljö och/eller arbetsmiljö.

Ort
Kategorier
Utgår

2020-07-31

Ansök nu

Dela detta jobb