teknikjobb.se

Logga

Mark- och exploateringschef

Ort
Kategorier
Utgår

2019-09-27

Ansök nu

Mark- och exploateringschef

Vill du vara med och utveckla framtidens Botkyrka?

Mark- och exploateringsenheten samordnar kommunens exploatering och ansvarar tillsammans med stadsmiljöenheten och VA-enheten för de kommunala genomförandefrågorna. Kontakter sker löpande med exploatörer, näringslivet, kommuninvånare, statliga myndigheter och andra kommunala förvaltningar.

ARBETSUPPGIFTER
Som mark- och exploateringschef ansvarar du för att leda och utveckla mark- och exploateringsverksamheten i kommunen. Du har en viktig roll i relationen till markägare, exploatörer, företag, statliga myndigheter och politiker. Du arbetar aktivt för en god samverkan inom den egna förvaltningen och inom kommunen.

Som enhetschef ansvarar du för att leda, planera och utveckla enhetens verksamhet och medarbetare. Du har fullt budget-, personal- och arbetsmiljöansvar. Du är föredragande i Samhällsbyggnadsnämnden, ingår i förvaltningens ledningsgrupp och rapporterar till samhällsbyggnadsdirektören. Du jobbar målinriktat med att säkerställa genomförandet av samhällsbyggnadsprojekt så att önskad utbyggnadstakt för bostäder, arbetsplatser och infrastruktur uppnås.

KVALIFIKATIONER
Vi söker i första hand dig som har civilingenjörsexamen inom lantmäteri/samhällsbyggnad eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har praktisk erfarenhet från verksamhetsområdet med god insikt i gällande lagstiftning liksom erfarenhet från ledande befattning, gärna i politiskt styrd organisation. Vi ser gärna att du har erfarenhet av projektledning, förhandling, genomförandefrågor och avtalsskrivning.

Som ledare har du ett tydligt, kommunikativt och engagerat ledarskap. Du är inkluderande med hög integritet och stöttar dina medarbetare i det dagliga arbetet. Vår utgångspunkt är att utifrån förvaltningens uppdrag och Botkyrkabornas behov utveckla vår verksamhet och service som en del i att förverkliga kommunens politiska plattform. Ditt uppdrag är att tillsammans med dina medarbetare och förvaltningens ledningsgrupp driva detta arbete. Du kan naturligt växla mellan operativ nivå och strategisk nivå.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska.
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat.

Botkyrka kommun samarbetar med Mercuri Urval i denna rekrytering. Om du har några funderingar är du varmt välkommen att kontakta Caroline Kock, 08-506 450 21 eller via mail caroline.kock@mercuriurval.com

Välkommen med din ansökan!
Ansökan: http://www.mercuriurval.com/RS/SE-13821
Annons hos Mercuri Urval: https://www.mercuriurval.com/sv-se/Opportunity/?jobadid=59739&refno=SE-13821

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Dela detta jobb

Logga
Mark- och exploateringschef

Botkyrka Kommun - Samhällsbyggnadsförvaltningen