teknikjobb.se

Industridoktorand – Hållbar kolåtervinning ur avloppsreningsslam Framtagande av processtekniska lösningar och deras hållbarhetsanalys för kolåtervinning från slam för användning som kolkälla i reningsprocessen och andra tillämpningar

IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar för det hållbara samhället. Vi har Sveriges bredaste miljöprofil och vår roll har sedan starten 1966 varit att ta fram ny kunskap och se till att den senaste forskningen kommer till praktisk användning. Våra kärnvärden är trovärdighet, framsynthet och helhetssyn.

IVL verkar brett över hela miljö- och hållbarhetsområdet. Hos oss arbetar civilingenjörer, naturvetare, beteendevetare, samhällsvetare, ekonomer, psykologer och kommunikatörer. Vi förenar tillämpad forskning och utveckling med en nära samverkan mellan näringslivet och det offentliga. Våra konsultuppdrag vilar på vetenskaplig grund och vår forskning präglas av tvärvetenskap och systemtänkande.

Vi är 300 medarbetare, med en jämn fördelning av män och kvinnor och flera olika nationaliteter. Vi arbetar i en kreativ och utvecklande miljö där alla har en stor del eget ansvar och goda möjligheter till personlig och professionell utveckling. Som medarbetare på IVL blir du del av en arbetsplats som värdesätter mångfald, samarbete, innovation och engagemang.

Bakgrund

Många avloppsreningsverk i Sverige har fått striktare krav på kväverening och måste därför uppgradera den biologiska reningen inom en nära framtid, vilket bl.a. medför tillsats av extern kolkälla. I nuläget används framförallt fossil metanol som extern kolkälla inom avloppsrening. Miljöpåverkan från extern kolkälla har utretts av IVL och presenterades i SVU-rapporten ”Nya utsläppskrav för svenska reningsverk – effekter på reningsverkens totala miljöpåverkan” (Åmand et al. 2016). Den LCA som utfördes visade att kolkällan framför allt har stor påverkan på användning av fossila resurser och klimatpåverkan.

Ett alternativ till att tillsätta extern kolkälla för kvävereningen är att i stället helt eller delvis använda en internt producerad kolkälla, som till exempel organiska syror. Genom olika processtekniska lösningar kan slam, genom biologisk hydrolys, omvandlas till mindre molekyler som kan användas av denitrifierande bakterier vid biologisk kväverening.

Idag rötas slammet på Stockholms fyra stora reningsverk för produktion av biogas. Biogasen uppgraderas och säljs som biodrivmedel till SL och personbilar. Reningsverken har som mål att öka biogasproduktionen eftersom ägarkommunerna ser stora klimatfördelar med att ersätta fossila bränslen med biogas samtidigt som efterfrågan ökar. Det är därför viktigt att den metod för produktion av kolkälla från slam inte medför en negativ inverkan på reningsverkens biogasproduktion.

Syftet med detta projekt är att undersöka olika metoder för att producera kolkälla från avloppsslam som kan ersätta fossila produkter och därmed öka hållbarheten hos avloppsvattenreningen. Ett holistiskt arbetssätt ska tillämpas där påverkan på biogasproduktionen och avloppsreningsprocessen beaktas liksom den övergripande miljöpåverkan och kostnader ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Med tanke på att ett nationellt förbud mot spridning av avloppsreningsverksslam på åkermark och ett krav på fosforutvinning är under utredning ska påverkan på slamavsättningen undersökas ur ett systemperspektiv. Målet med projektet är att ta fram en eller flera metoder för framställning av kolkälla ur slam, som är tillämpbara i stor skala på medverkande avloppsreningsverk och som är miljömässigt hållbara.

Arbetsuppgifter

Projektet består av flera typer av aktiviteter som inkluderar praktiska försök vid universiteten och Hammarby Sjöstadsverk samt om möjligt vid reningsverken. Även vetenskapliga samt utbildningsmoment ingår i projektet enligt högskoleverkets krav på doktorandutbildningar:  

  • Doktorsavhandling som består av minst 4 vetenskapliga publikationer och en sammanfattande kappa
  • Olika projektarbeten och praktiska försök
  • Handledning av ett antal examensarbeten främst kopplat till projektaktiviteterna
  • Doktorandkurser motsvarande 45 hp (vilket motsvarar ett års heltidsstudier)

Arbetsuppgifter bland annat kommer bestå av

  • Förstudie inkl. litteratursökning och- sammanställning
  • Metodutveckling och genomförande försök i labb, pilot och fullskala
  • Processintegrering och anpassning av framtagna processer
  • Hållbarhetsanalys inkl. miljöpåverkan och -nytta av de undersökta processerna samt kostnadsanalys och bedömning av samhällsnyttan

Kvalifikationer

Du som söker har examen på masternivå i miljöteknik, miljöbioteknik, kemiteknik eller närliggande områden. Du har även erfarenhet av laboratorie- och/eller pilotexperiment. Vidare har du ett intresse och nyfikenhet för tvärvetenskapliga problem i samband med avloppsvatten- och slamhantering. Kunskap om eller erfarenhet av avloppsreningsverk är meriterande.

Som person är du analytisk och lösningsorienterad. Du har förmåga att arbeta i grupp samt har en god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga både på svenska och engelska.

Övrig information

Du kommer att vara heltidsanställd på IVL Svenska Miljöinstitutet. Som doktorand är du också inskriven på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Handledning sker av en handledargrupp från SLU Sveriges lantbruksuniversitet med professor Anna Schnürer som huvud akademisk handledare, KTH Kungl. tekniska högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet och Tekniska verken i Linköping.

Arbetet ska bedrivas enligt de riktlinjer som tagits fram av finansiärerna till industridoktorandprojektet dvs Stockholm Vatten och Avfall (SVOA), Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag (Syvab), Käppalaförbundet och IVL.

För ytterligare information kontakta Christian Baresel 010-788 6606 eller christian.baresel@ivl.se.

Fackliga representanter: Henrik Kloo, Akademikerna i Göteborg; Ambjörn Lätt, Akademikerna i Stockholm; Laila Norin, Unionen. Samtliga nås på tel. nr 010-788 65 00.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning med provanställning

Placeringsort: Stockholm och Uppsala

Tillträde: Enligt överenskommelse

Sista ansökningsdag: 1 oktober 2019.

Logga

Industridoktorand IVL

Ort
Kategorier
Utgår

2019-10-01

Ansök nu

Dela detta jobb