teknikjobb.se

IVL verkar brett över hela miljö- och hållbarhetsområdet. Hos oss arbetar civilingenjörer, naturvetare, beteendevetare, samhällsvetare, ekonomer, psykologer och kommunikatörer. Vi förenar tillämpad forskning och utveckling med en nära samverkan mellan näringslivet och det offentliga. Våra konsultuppdrag vilar på vetenskaplig grund och vår forskning präglas av tvärvetenskap och systemtänkande.

Modellbaserat beslutsstöd i realtid för effektiv drift och underhåll.

Är du intresserad av hur realtidsmodeller kan användas inom industrin? Vill du bidra till en bättre vattenmiljö och att några av Sveriges största avloppsreningsverk blir robustare och mer resurseffektiva? Då är du kanske vår nya industridoktorand inom implementering av digitala tvillingar.

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar för det hållbara samhället. Vi har Sveriges bredaste miljöprofil och vår roll har sedan starten 1966 varit att ta fram ny kunskap och se till att den senaste forskningen kommer till praktisk användning. Våra kärnvärden är trovärdighet, framsynthet och helhetssyn.
Vi är ungefär 300 medarbetare, med en jämn fördelning av män och kvinnor och flera olika nationaliteter. Vi arbetar i en kreativ och utvecklande miljö där alla har en stor del eget ansvar och goda möjligheter till personlig och professionell utveckling. Som medarbetare på IVL blir du del av en arbetsplats som värdesätter mångfald, samarbete, innovation och engagemang.

Bakgrund

Nya digitala tekniker utvecklas snabbt och begrepp såsom Artificiell Intelligens (AI), Big Data, Machine Learning nämns allt mer även inom kommunal verksamhet och processindustri. Inom VA-branschen pågår flera forskningsprojekt inom området, både nationellt och internationellt. Framförallt har dynamiska processmodeller tillämpats framgångsrikt för processoptimering och -design samt för utvärdering av reningsprocessens resurseffektivitet. Hittills har modelltillämpningarna generellt varit offline, d.v.s. baserats på i förväg definierade och kalibrerade in- och driftdata. Idag finns dock inga tekniska begränsningar för att simulera processmodellerna online med driftdata i realtid, d.v.s. skapa en digital tvilling av den verkliga processen, vilket möjliggör nya och innovativa tillämpningar.

Två industridoktorandprojekt har tidigare genomförts i samarbete mellan IVL, Uppsala universitet, Stockholm Vatten och Avfall, Syvab och Käppalaförbundet på temat digitala tekniker: Ammoniumåterkoppling på reningsverk och Feldetektion och övervakning av reningsverk. Det finns ett behov att fortsatt följa upp obesvarade frågor från de både projekten. En framgångsfaktor för att nå praktiskt relevanta resultat som identifierats i tidigare forskningsprojekt är också att faktiskt implementera tekniker/metoder i praktiken, och utvärdera dessa i nära samarbete med slutanvändarna på reningsverken.

Arbetsuppgifter

 • Genom litteraturstudier kartlägga och beskriva hur processmodeller har implementerats och använts i realtid för beslutsstöd inom VA-branschen och andra relevanta branscher samt identifiera framgångsfaktorer och fallgropar
  • Implementera och utvärdera olika typer (t.ex. fysikaliska, data-drivna) av modeller och ge svar på hur dessa kan användas för beslutsstöd i realtid och processtyrning på deltagande reningsverk
  • I samråd med deltagande reningsverk ge rekommendationer om vilka tillämpningar av processmodeller i realtid som bör prioriteras hos de olika verken för att de ska få en effektivare och mer resurseffektiv drift
  • Hålla presentationer för att kontinuerligt sprida resultat till deltagande reningsverk samt på internationella konferenser, inom VA-kluster Mälardalen och på Svenskt Vattens konferenser
  • Genomföra kurser med anknytning till forskningsprojektet (75 hp, = 1.25 års heltidsstudier för doktorsnivå)
  • Författande av forskningsrapporter, tidskriftsartiklar och konferensbidrag för nationell och internationell publik, såväl med vetenskapligt som mera branschinriktat syfte
  • Vetenskapligt skrivande av licentiat och/eller doktorsavhandling

  Kvalifikationer
  Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

  • Goda kunskaper i tal och skrift, både på svenska och engelska, är ett krav
  • Goda kunskaper avseende Matlab/Simulink är meriterande
  • Erfarenhet av arbeten/samarbeten med reningsverk är meriterande

  Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående verksamheter samt bidra till deras framtida utveckling.

Övrig information

Du kommer att bli tillsvidareanställd på IVL Svenska Miljöinstitutet. Som forskarstuderande är du också inskriven vid Lunds universitet. Handledning sker av en erfaren handledargrupp från Lunds universitet, Uppsala universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet. Docent Ulf Jeppsson på Lunds universitet kommer att vara akademisk huvudhandledare.

Arbetet ska bedrivas enligt de riktlinjer som tagits fram av finansiärerna till industridoktorandprojektet dvs Stockholm Vatten och Avfall (SVOA), Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag (Syvab), Käppalaförbundet och IVL samt följa de regler som gäller för forskarutbildning i Sverige.

För ytterligare information kontakta Magnus Rahmberg 010-788 65 63 eller magnus.rahmberg@ivl.se.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser

Placeringsort: Stockholm

Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning med provanställning

Tillträde: Enligt överenskommelse

Sista ansökningsdag: 2020-01-31

Logga

Industridoktorand Implementering av digitala tvillingar på reningsverk

Ort
Utgår

2020-01-31

Ansök nu

Dela detta jobb