teknikjobb.se

HSE-Koordinator till Nynas oljeraffinaderi i Nynäshamn!

Företag Academic Work
Ort
Kategorier
Utgår

2021-02-13

Ansök nu

HSE-Koordinator till Nynas oljeraffinaderi i Nynäshamn!

Om du har en bakgrund från bygg och/eller industri och är intresserad av att arbeta med arbetsmiljöfrågor läser du rätt annons! I denna långsiktiga roll på Nynas oljeraffinaderi får du arbeta projektnära och ta stort ansvar inom hälsa, säkerhet och miljö. Du får direkt insyn i arbetsförhållanden i projekt genom att vara ute i fält och kan således bedöma hur arbetet kan förbättras ur arbetsmiljösynpunkt. Vi söker dig som ser fram emot att ha många sociala kontaktytor och som inte räds att agera kravställande för att uppnå resultat. Om du känner igen dig och vill höra mer om rollen som HSE-koordinator, ansök redan idag!

Om tjänsten

I rollen som HSE- (Hälsa, Säkerhet, Miljö) koordinator ingår du i ett mindre team i Nynas projektorganisation på Nynas. Du kommer tillsammans med en kollega säkerställa samordning av hälsa, säkerhet och miljö i projektens alla faser från förberedelse till efterarbete. Du kommer att arbeta proaktivt med dessa frågor för att allt arbete genomförs på ett säkert sätt. Vidare kan du förvänta dig en roll där du främst är ute i fält och ser över hur arbetet genomförs och efterlevs enligt Nynas säkerhetsrutiner och ha direkt kontakt med entreprenörerna.

Du erbjuds

• Utbildning och externa kurser inom arbetsmiljö för att du ska växa kompetensmässigt

• Löpande stöttning av din närmaste chef

• Operativt arbete i fält där du får direkt insyn i arbetsmiljöförhållandena på Nynas

Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.

Arbetsuppgifter

• Införa en arbetsstruktur för att uppnå projekt-målen inom arbetsmiljö, säkerhet och miljö

• Säkerställa att lokala säkerhetsregler och krav från uppdragsgivaren efterlevs.

• Delta i planeringen av arbetet och se till att gemensamma arbetsmiljösynpunkter beaktas när arbets¬metoder och arbetsutrustning väljs, när de olika arbetena samplaneras och när tidsplaneringen görs.

• Utfärda och uppdatera projektens arbetsmiljöplaner

• Bygga upp och se till att ett arbetssätt för att nå HSE-målen i projektet införs.

• Förvissa dig om att olika allmänna skyddsåtgärder fungerar och se till att de skyddsanord¬ningar som behövs anskaffas/utföras/underhållas samt att ansvaret för upprätthållan¬det av dessa skyddsanordningar klargörs.

• I vissa projekt rapportera och följa upp avvikelserapporter, risk för avvikelse och förbättringsförslag.

Vi söker dig som

• Har arbetat inom bygg och/eller inom process-/pappersindustri tidigare, med fördel i minst 2 år där du gått kurser inom BAS P och U

• Har ett starkt intresse för arbetsmiljöfrågor

• Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska då språken används i den dagliga kommunikationen

• Vi anser det vara meriterande, men inget krav, om du har studerat på eftergymnasial nivå med inriktning mot arbetsmiljö

• Meriterande är även om man har haft rollen som skyddsombud och då bl.a ha genomgått utbildning i BAM Som person är du:

• Orädd

• Relationsskapande

• Självgående

• Analytisk

Bortsett från ovan punkter som framgår tydligt i din ansökan, ser vi att du uppskattar en social roll där du får interagera med flera medarbetare på Nynas, likväl som med entreprenörer på raffinaderiet. Du uppskattar att arbeta ute i fält och attraheras av att vara utomhus året om.

Dela detta jobb

HSE-Koordinator till Nynas oljeraffinaderi i Nynäshamn!

Academic Work