teknikjobb.se

Lidköping — en välkomnande och hållbar kommun.
Lidköpings kommun har cirka 40 000 invånare och ett vackert läge vid Vänerns södra strand. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär tillgång till natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Lidköpings kommun satsar på framtiden. Här finns utrymme och vilja till förändring. En god livsmiljö, närhet och samverkan ger oss möjligheterna.

Läs mer på www.lidkoping.se

Om Lidköping
Lidköping — en välkomnande och hållbar kommun, som har närmare 40 000  invånare. Staden fick sina första stadsprivilegier på 1400-talet vilket märks i stadsmiljön är gammal bebyggelse finns bevarad. Vi samverkar med våra närliggande kommuner Skara, Götene, Vara, Grästorp och Essunga och vår geografiska närhet till både Skövde och Trollhättan gör oss till en viktig aktör och part även i ett större perspektiv.

Lidköpings kommun är en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i och där våra ca 4500 anställda dagligen skapar förutsättningar och möjligheter för en god livskvalitet för våra medborgare utifrån värdegrunden:

 • Vi förbättrar och vågar testa nytt

 • Vi utvecklas tillsammans

 • Vi drivs av engagemang

Om uppdraget
Som chef för förvaltningen Service är ditt ansvar att tillitsbaserat leda och utveckla verksamheten. Uppdraget är mångfacetterat och rollen kräver ett brett samhällsintresse och en god förmåga att leda genom andra.

I Förvaltning Service ingår verksamheterna Fastighet & Park, Gator & Drift, Måltid & Lokalvård, Projekt & Bygga och Verksamhetsstöd & Service. Uppgiften är att inom dessa områden stödja kommunens kärnverksamheter och medborgare med en god och kostnadseffektiv verksamhet. 
Förvaltningen har ca 400 medarbetare, i år en kostnadsbudget  på 700 mnkr och en investeringsbudget på 400 mnkr.

Verksamheten Service ansvarar för verkställigheten av investeringar inom fastighet och infrastruktur, investeringar som omfattar mer än 2 miljarder kronor inom nuvarande planperiod.

Som förvaltningschef ingår du i kommundirektörens ledningsgrupp och deltar i strategisk utveckling av hela kommunen.

Om dig
För att lyckas i rollen som Förvaltningschef Service, vill vi:

 • att du har relevant högskole- eller universitetsutbildning

 • att du har dokumenterad kompetens inom ekonomi och juridik.

 • att du har kompetens och erfarenhet av tillitsbaserat och utvecklingsorienterat strategiskt ledarskap inom ett brett ansvarsområde

 • att du har tidigare erfarenhet ifrån att framgångsrikt ha lett andra chefer

 • att du har väldokumenterad och gedigen ledarerfarenhet från politiskt styrd organisation

 • att du är lyhört kommunikativ, strategisk och engagerande och har förmåga att förmedla/ge energi

Som person och ledare:

 • är du en trygg och modig i ledarrollen med förmåga att fatta nödvändiga beslut

 • har du en ledarstil som präglas av tillit och närvaro snarare än kontroll och övervakning

 • har du en hög grad av självkännedom samt personlig integritet, men samtidigt utrustad med självdistans

 • är du entusiasmerande och engagerande med en väl utvecklad förmåga att sprida arbetsglädje och energi samt förena och utgöra den samlade kraften i såväl medgång som motgång

Utifrån dina värderingar och drivkrafter:

 • är du utvecklingsdriven och resultat- och kvalitetsorienterad där innovationsförmåga, analytisk kapacitet och ändamålsenliga strategier är viktiga verktyg

 • ser du värdet i och drivs av att nå resultat i samverkan, där helheten är större än summan av delarna.

 • ser du kommunikation som ett självklart sätt att skapa delaktighet, engagemang och stolthet, såväl internt som externt.

 • är du relationsskapande, såväl internt som externt så att verksamheternas attraktivitet ökar samt att kommunens och koncernens varumärke stärks

Tjänsten innebär att säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras vid anställning.

Välkommen med din ansökan senast 2021-11-07 

Ansök
I den här rekryteringen samarbetar Lidköpings kommun med Chefspoolen. För mer information om tjänsten, kontakta rekryteringskonsulterna Håkan Olsson 0705–817918 eller Staffan Engberg 0768-15 45 44.

Förvaltningschef Service, Lidköpings kommun

Ansök nu

Dela detta jobb