teknikjobb.se

SVERIGES SPECIALISERADE KARRIÄRSAJTER SEDAN 2004
close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Teknikjobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.
-->

AB Nykvarnsbostäder (Nybo) är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger, bygger och förvaltar fastigheter inom Nykvarns kommun. Vi har idag 576 lägenheter i vårt bestånd och har i vår plan att nyproducera ca 90 nya lägenheter fram till 2025. Vi förvaltar också kommunala fastigheter och verksamhetslokaler, samt sköter drift och underhåll av kommunens VA-anläggningar, gator med bland annat vinterväghållning, vägar, idrottsanläggningar, badstränder och parker. 

Vår vision

Vi strävar efter en ökad livskvalitet för alla medborgare i deras inre och yttre miljö och skapar verklig samhällsnytta i våra uppdrag för Nykvarns kommun vilket bidrar positivt till kommunens utveckling och ekonomiska resultat. Vi söker alltid efter ett win-win i våra åtaganden och uppdrag.

Vår värdegrund SARA ”service, ansvar, respekt och arbetsglädje” är med oss varje dag och vi ser också att du är en god lagspelare, flexibel, öppen och lyhörd. 

Allmänt om rollen

Fastighetsförvaltaren för kommunens verksamhetslokaler ansvarar för att förvalta och utveckla kommunens fastigheter utifrån uppdrag och framtagen underhållsplan.  Du ska säkerställa att fastigheternas värde bibehålls eller ökar. Analys, samordning och uppföljning är en viktig del i uppdraget. Du följer regelbundet upp leveranserna med din beställare (fastighetsägaren) för att säkerställa en god kvalitét på utförda arbeten.  

Ansvarsområde och befogenheter

Ansvarar för budget inom uppdraget Fastighetsförvaltning verksamhetslokaler, och följer upp kostnader för förvaltning och fastighetsdrift inom uppdraget.

Upprätthåller underhållsplaner avseende förvaltningsobjekten och tar fram projektförslag till fastighetsägarens budgetarbete. 

Arbetar tillsammans med fastighetsägaren med planer för fastigheternas kort- och långsiktiga utveckling.

Utvecklar arbetssätt inom företaget och i samarbetet med fastighetsägaren/kommunen.

Säkerställer leveransen av drift och skötsel avseende förvaltningsobjekten genom en nära dialog med beställaren (fastighetsägaren) samt planerar och följer upp intern och extern (UE) leverans. 

Säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med interna och externa styrdokument. Säkerställer efterlevnad av de myndighetskrav som gäller för förvaltningsobjekten i dialog med fastighetsägaren.

Fastighetsägarens ombud som beställare av projekt men kan också driva och delta i projekt där det är lämpligt eller nödvändigt

Säkerställer att vi uppfyller arbetsmiljökraven i de fall detta är relevant.

Säkerställer att relevanta miljökrav är uppfyllda oavsett om vi använder egna eller externa resurser.

Kompetens och erfarenhet

 • Högskola eller motsvarande med inriktning fastighet och ekonomi.

 • Flerårig erfarenhet av/som teknisk- och/eller ekonomisk förvaltare.

 • Avtalshantering, hyressättning och uthyrning av lokaler

 • Hyres/lokal- och fastighetsjuridik

 • Goda kunskaper inom ekonomisk rapportering, uppföljning och analyser.

 • Grundläggande kunskaper inom elsäkerhet

 • Grundläggande miljökunskaper

 • Projektledning

 • Goda kunskaper i Officeprogram

Personliga egenskaper

 • Som person är det viktigt att du drivs av att självständigt genomföra ditt uppdrag med ett framåtlutat förhållningssätt och med fokus på utveckling och förbättring. Du är en initiativtagare med förmåga att starta igång och slutföra aktiviteter. Du är analytisk och arbetar strukturerat med god prioriteringsordning och du har helheten som utgångsläge samt förmåga att gå ned på detaljnivå när det krävs. 

 • Kundfokuserad

 • Kommunikativ förmåga i att uttrycka sig i tal och skrift

 • Stark integritet och stor känsla för etik och moral

 • Samarbetsförmåga. Arbetar bra med andra människor. Uppträder respektfullt. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.  • Drivande, analytisk och målorienterad

Arbetsuppgifter (Huvudsakliga)

 • Ansvara för och följa upp uppdraget utifrån ekonomi, leverans och kvalitét. 

 • Ansvarar för helheten i uppdraget och de tjänster som levereras som del av detta.  

 • Upprätthåller underhållsplaner avseende förvaltningsobjekten och tar fram projektförslag till fastighetsägarens budgetarbete.  

 • Arbetar tillsammans med fastighetsägaren med planer för fastigheternas kort- och långsiktiga utveckling.  

 • Säkerställer leveranser av drift och skötsel avseende förvaltningsobjekten genom nära dialog med beställaren (fastighetsägaren) samt planerar och följer upp intern och extern (UE) leverans.

 • Säkerställer efterlevnad av de myndighetskrav som gäller för förvaltningsobjekten i dialog med fastighetsägaren. 

 • Fastighetsägarens ombud som beställare av projekt men kan också driva och delta i projekt.

 • Ansvara för och driva målarbetet och ständiga förbättringar tillsammans med dina kollegor. 

Uppdragsgivare: Nykvarnsbostäder

Ort: Nykvarn

Omfattning: Provanställning 6 månader

Skicka din ansökan till  anstallning@nybo.se senast den 31 juli.

Bifoga löneanspråk och referenser till ansökan

Har du frågor om tjänsten, kontakta Janette Jardefalk, Vd på Nykvarnsbostäder. Du når henne på telefon  0708-515913 eller via mejl  janette.jardefalk@nybo.se

 

logo

Fastighetsförvaltare - verksamhetslokaler

Ort
Utgår

2022-07-31

Ansök nu

Dela detta jobb