teknikjobb.se

Logga

Examensarbete ”EXRT-försök”

Ort
Kategorier
Utgår

2021-08-22

Ansök nu

Examensarbete ”EXRT-försök”

Käppalaförbundet söker en student för att genomföra ett försök/projekt under HT 21 som examensarbeten (30 hp), med handledning från process- och utvecklingsenheten. Den praktiska driften av anläggningen för försöket, tillhörande provtagning samt analys av inkommande slam, rötrest och gas utförs av representant från laboratoriet samt av examensarbetaren. Läs fullständig beskrivning i dokumentet nederst.

Projektbeskrivning

Projektet ska leverera resultat som kan nyttjas för framtida planering av investeringar i ny rötkammarkapacitet och/eller ombyggnation med en slamförtjockning av rötat primärslam.

Målen är att:

  • Ge svar på framtida eventuella kapacitetstak för EXRT-rötningen

  • Utreda utrötningsgrad vid hög belastning

  • Ge underlag för förändrad rejektvattensammansättning i Käppalaförbundets pågående investeringsprojekt

  • Ge svar på polymerförbrukning av primärslamsförtjockning

  • Avvattningsegenskaper

  • Viskositetsmätning för tryckfallsberäkning

Underlaget kan användas för att fatta beslut om införande av metoden i framtida rötkammardrift.

Huvuddelen av det praktiska jobbet blir att sköta Dolly-systemet tillsammans med Käppalaförbundets personal. Det innebär daglig kontroll och provtagning av reaktorerna samt att löpande analysera driftdata genom (enklare) databehandling i Excel. Det kommer även ingå metodutveckling för att kunna göra bättre jämförelser mellan labb- och fullskala. För detta behövs ett visst praktiskt handlag och ett intresse för självständig problemlösning.

Den teoretiska delen kommer bestå av en litteratursammanställning samt en jämförelse med data från den fullskaliga driften. Via massbalanser och resulterande svar i rötprocessen kan olika scenarion beskrivas.

Vi söker dig som:

Examensarbetet ska vara en del av en civilingenjörsutbildning (300 hp) och påbörjas i augusti 2021. Exakta datum överenskommes i ett senare skede. Kemi-/biologi- och processkunnande är meriterande.

I examensarbetet ingår både teori och praktik men en stor del kommer innefatta arbete i Käppalaförbundets laboratorium. Hög närvaro är därför en nödvändighet.

Ansökan och mer information

Ersättningen för slutfört examensarbete är 30 000 kr.

Handledning utförs i första hand av Jesper Olsson, utvecklingsingenjör, som också besvarar frågor om examensarbetet.

Ansökan ska innehålla betygsutdrag, CV och en kort beskrivning av dig själv. Ansökan skickas till jesper.olsson@kappala.se, märk ämnesraden med ”EXRT-försök”

Om Käppalaförbundet

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker på ett mycket effektivt sätt i Käppalaverket, Sveriges tredje största avloppsreningsverk. Käppalaverket är också en resursutvinningsanläggning som tar tillvara och återför den näring och energi som finns i avloppsvattnet till samhällets kretslopp. Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 14001. Vi är cirka 80 anställda i en organisation med hög trivsel och låg personalomsättning. Käppalaverket ligger i Gåshaga på Lidingö. Mer information om Käppalaförbundet finns på www.kappala.se.

Dela detta jobb

Logga
Examensarbete ”EXRT-försök”

Käppalaförbundet