teknikjobb.se

Enhetschef Anläggningsutveckling SFR och SFL – Svensk Kärnbränslehantering AB

Företag Vattenfall AB
Ort
Utgår

2019-12-19

Ansök nu

Enhetschef Anläggningsutveckling SFR och SFL – Svensk Kärnbränslehantering AB

Ditt nya jobb kommer att göra skillnad.
I minst 100 000 år.

Efter decennier av forskning, utveckling och säkerhetsarbete, är SKB redo att lösa en av vår tids viktigaste miljöskyddsfrågor.

Vi har kunskapen, metoden och tekniken att bygga ett säkert slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Det ska skydda människor och miljö i minst 100 000 år.

Nu söker vi fler engagerade människor som vill vara med och att skapa en livsviktig skillnad.

Här kommer du att arbeta
SKB:s avdelning för Anläggningsutveckling ansvarar för att säkerställa kärntekniska anläggningars och transportsystemets säkerhet och utveckling samt att medel och resurser för anläggningsutveckling används på mest effektiva vis. Avdelningen ansvarar också för beställningar av anläggningsutveckling och del av anläggningarnas säkerhetsredovisning.
Enheten Anläggningsutveckling SFR och SFL är en enhet inom avdelning Anläggningsutveckling. Den består i dag av cirka fem medarbetare.

Enhetens huvudsakliga uppgifter är att

  • fastställa de anläggningskrav som ska gälla för Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, och Slutförvaret för långlivat avfall, SFL, inklusive kravbild för säkerhet efter förslutning
  • ha strategiskt ansvar för all anläggningsutveckling för SFR och SFL inklusive att regelbundet prioritera inom portföljen av anläggningsutvecklingsprojekt
  • genomföra förstudier och analyser vad avser anläggningsutveckling för att kunna beställa projekt för anläggningsutveckling och tillståndsprövning samt relevant forskning och teknikutveckling

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Verksamhets-, personal- och budgetansvar
  • Styrning och ledning av verksamhetsutvecklingen inom enheten
  • Samordna enhetens processer och arbete med övriga enheter inom avdelningen
  • Delta i styrgruppsarbete avseende projektverksamhet relaterad till SFR och SFL
  • Samverka med driftavdelningen avseende utveckling av driftsatt anläggning

Vi söker dig som har
Vi söker dig som har högskoleutbildning eller förvärvat motsvarande kompetens från annan verksamhet. Du har god kunskap om anläggningskonfiguration och säkerhetskoncept samt en vana att beställa forskning och projektgenomförande av anläggningsutveckling. Kunskap om anläggningarna SFR och SFL är meriterande.
Arbetet kräver att du har god förmåga att driva, leda och utveckla enhetens verksamhet. Du kan följa upp och utmana beställd verksamhet till att nå mål vad gäller tid, kvalitet och kostnad. Då arbetet innebär personalansvar är det viktigt att du har goda förutsättningar för och intresse av att leda, motivera och utveckla medarbetarna. Arbetet kräver också god samarbetsförmåga då enheten kommer att samverka med andra enheter inom SKB.

Som ledare är du tydlig, synlig och modig. Du besitter en personlig mognad och du brinner för att stödja och utveckla dina medarbetare.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet där goda ledaregenskaper prioriteras.
Då medarbetarna finns på fler orter, måste du vara beredd på en del resande.

Varför välja oss?
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en spännande organisation med många sakkunniga experter, såväl nationella som internationella, som gärna delar med sig av kunskaper och erfarenheter. Det är viktigt att hela livet fungerar och därför är vi måna om att våra medarbetare upplever en god balans mellan arbete och fritid. SKB erbjuder därför till exempel friskvårdsbidrag, arbetstidsförkortning samt föräldraledighetstillägg.

I våra rekryteringsprocesser samarbetar vi med Human Resources Services inom Vattenfall.

Övrig information
Rekryterande chef: Ann Berg, 076-807 2898
Rekryterare: Zanko Dasko , 070-253 28 96

För detaljer kring enhetens uppgiftsansvar: nuvarande enhetschef Mattias Elfwing, 070-549 07 89

Fackliga företrädare är för Saco-SKB är Marika Westman, 070-638 34 36, för Unionen Carina Gottfridsson, 0491-76 32 30 och för Ledarna Bo Johansson, 073-807 23 23.

Placeringsort: Östhammar eller Solna

Tjänsten kräver en mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, både på svenska och på engelska. Körkort B är ett krav.

Vi på SKB är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer öppet och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. SKB arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

SKB är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Välkommen med din ansökan, personligt brev och CV senast den 19 december 2019. Urval sker efter sista ansökningsdatum.

Vi ser fram emot din ansökan!

Dela detta jobb

Enhetschef Anläggningsutveckling SFR och SFL – Svensk Kärnbränslehantering AB

Vattenfall AB