teknikjobb.se

Vill du vara med i utvecklingen av systemen för fjärrvärme, el och fjärrkyla i Mölndal? Kommunen växer, kundernas efterfrågan är hög och vi utvecklar affärsområde Värme och Kyla med en ny avdelning för Utveckling. 

Erbjudande

Hos oss erbjuds du att delta i utvecklingen av fjärrvärme och fjärrkyla i nya avdelningen Utveckling. Avdelningen ansvarar för att utveckla anläggningar, system och arbetssätt för fjärrvärme, el och fjärrkyla och är en viktig del i att bidra till den kontinuerliga utvecklingen av ett hållbart och attraktivt Mölndal. Mölndal Energi är sedan årsskiftet helt fossilfria i egen produktion av fjärrvärme, el och egna transporter och går nu vidare i samarbetet med leverantörer och kunder.

Din roll

Som energisystemutvecklare arbetar du både som analytiker, beställare av utredningar och som projektledare för projekt som rör både kund, distribution och produktionsanläggningar. Du är en av flera som bidrar med omvärldsbevakning och kommer även att vara en del av affärsområdets strategiarbete. Genomförandeprojekt kan innebära samarbete med kunder och kan också innebära förändrade arbetssätt för exempelvis driftskontrollrum. Du kommer att ha en nyckelroll som projektledare i denna typ av projekt och ditt arbete kan alltså innebära allt från teknikutveckling till att genomföra och implementera nya arbetssätt.

Avdelningen

Du kommer att vara en del av nystartade avdelning Utveckling. Avdelningen ansvarar för planering och genomförande av anläggningsutveckling avseende befintliga och kommande produktionsanläggningar och för komplexa/avdelningsöverskridande projekt som ibland också involverar kunder och kunders anläggningar. Avdelningen medverkar i den långsiktiga planeringen och hanterar affärsområdets projektportfölj avseende investeringar. Samarbetet med framförallt Drift-, Underhålls- och Bränsleorganisationerna är mycket viktigt. Avdelningen är helt ny från 2020 och omfattar ca 5 egna medarbetare samt inhyrda resurser för framför allt projektledning. För energisystemutvecklaren är dessutom samarbetet med Nätavdelningen och Marknadsorganisationen mycket viktigt.

Exempel på mer omfattande genomförda projekt som ligger inom ansvaret för avdelningens anläggningsutveckling:

  • Nytt miljötillstånd för avfallsklassade bränslen samt anpassning av panna, anläggning och arbetssätt till nya lagar och nya gränsvärden
  • Konvertering av anläggningar från fossil olja till bioolja

Exempel på mer omfattande arbeten framåt är expansion av fjärrkyla i Mölndal med flera nya produktionsplatser och anläggningar. Affärsområdet deltar i utvecklingsprojekt inom branschföreningar vilket kan innebära både nya arbetsuppgifter för en energisystemutvecklare och även utvecklingsmöjligheter.

Affärsområdet

Affärsområde Värme och Kyla ansvarar för hela värdekedjan från kund till bränsletillförsel för fjärrvärme och fjärrkyla i Mölndal. Inom ansvaret finns produktions- och distributionsanläggningar för fjärrvärme, fjärrkyla och el och även för övriga fastigheter. Med nya organisationen omfattar affärsområdet drygt 35 personer och fem avdelningar: Nät, Drift, Underhåll, Bränsle och Utveckling. Därutöver är samarbetet mycket nära med de stödjande organisationerna för Marknad, Energiservice och Fastighet.

Kvalifikationer och erfarenheter

Vi ser gärna att du är civilingenjör eller motsvarande inom energiområdet.

Du har breda kunskaper om fjärrvärmesystemets olika delar, grundläggande kunskaper om fjärrkylasystem, insikt i kunders anläggningar och insikt i produktionsanläggningars övergripande funktion. Du har förståelse för, eller kan lätt sätta dig in i, nationella och internationella samband som har betydelse för energisystemens utveckling i Mölndal och Sverige och även förståelse för sambanden mellan fjärrvärme- och fjärrkylasystem samt elproduktion/eldistribution.

Du är bred i din kompetens och förstår för hur processer och processutveckling inverkar i en organisations produktivitet och hur processerna kopplas till IT-system och verksamhetsutveckling.

Som person har du förmågan att växla mellan olika perspektiv: beställare – projektledare, kort sikt – lång sikt, kund – anläggning. Du är analytisk, lyhörd, affärsmässig, drivande och effektiv och har ett pragmatiskt förhållningssätt där behov finns att göra avvägningar mellan totalt bästa och verkligt genomförbart. Du har en viktig roll i att göra avvägningar mellan teknisk och ekonomisk optimering på kort och lång sikt. Vi strävar efter att ha en gemensam drivkraft för att utveckla avdelningen och affärsområdet, liksom nuvarande och kommande anläggningar och arbetssätt. Tillsammans med Nätavdelningen kommer du att vara en länk mellan teknik och affär/kundperspektiv.

Har du detta eller delar av ovan med dig kommer du att trivas hos oss. Vi arbetar fritt med stort ansvar och affärsmässighet kring våra arbetsuppgifter. Vi är ett gott team som trivs med det vi gör men vet att vi också behöver ge och ta support ifrån varandra varför vi sätter stor vikt vid din förmåga att samarbeta och att du kan uttrycka dig i tal och skrift på både engelska och svenska.

Du har hög IT-kompetens/mognad då avdelningen förväntas vara en del i - och drivande i - digitala, automatiserade arbetssätt för affärsområdets behov.

Körkort B erfordras.

Vi arbetar efter följande värderingar inom hela Mölndal Energi och vill att du känner att dessa också stämmer för dig: 

Miljömedvetenhet, Engagemang, Lagarbete, Lärande, Utvecklande, Positiv stämning, Hjälpsamhet, Kundfokus, Effektivitet och Långsiktighet.

Personliga egenskaper

Du har förståelse för olika avdelningars processer och arbetsförhållanden, samt förståelse för helhetsperspektivet. Du har god samarbetsförmåga, starkt drivkraft och initiativrik. 

Kontakt

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter på Chefspoolen:

Anders Langhard
Tel: 0704-027740
anders.langhard@chefspoolen.se

Staffan Engeberg
Tel: 0768-154544
staffan.engberg@chefspoolen.se

 

 

Energisystemutvecklare till Värme och Kyla - Mölndal Energi

Företag Chefspoolen
Ort
Utgår

2019-11-30

Ansök nu

Dela detta jobb