teknikjobb.se

Energi och teknik

SLU har tillsammans med RISE under flera decennier samarbetat med forskning och utveckling av biogasproduktion. Vi erbjuder en stimulerande forskningsmiljö på Ultuna campus, Uppsala, med omfattande kompetens inom processteknik, mikrobiologi och energisystem.

Biologisk metanisering av syngas

Innehållsbeskrivning:

Vi söker en forskarstuderande som ska jobba med omsättning av syngas till metan i laboratorieskala och utvärdera processen med avseende på mikrobiologisk och teknisk prestanda. 

Termisk förgasning av biomassa är en teknik som har en stor produktionspotential för biodrivmedel till transportsektorn. Den producerade syngasen (CO, H2, CO2) kan omvandlas till metan (CH4) biologiskt med mikroorganismer, vilket sker via tre typer av anaeroba mikroorganismer (acetogener, hydrogenotrofa metanogener och acetotrofa metanogener). Trickle bed rector (TBR) är ett reaktorkoncept som innebär att näringslösning sprinklas över bärkroppar med aktiva mikrober, vilket underlättar massöverföring mellan gas, näringslösning och mikrober.

Forskarstudierna omfattar utvärdering av näringslösningens och syngasens sammansättning samt syngasens och näringslösningens flöde i TBR med avseende på metanproduktion och mikrobiell funktion/diversitet, i syfte att nå en stabil och effektiv metanisering av syngas. Du kommer att delta i planering och svara för drift och övervakning av processen, genomföra kemiska och mikrobiologiska analyser, bearbeta, tolka och sammanställa resultat för vetenskaplig publicering och presentation. 

Doktorandprojektet sker i samarbete mellan SLU och RISE (Research Institutes of Sweden) och är finansierat av Energimyndigheten. Du kommer att vara anställd två år på RISE och två år på SLU under tiden du är inskriven som forskarstuderande vid institutionen för energi och teknik, SLU. Anställningens mål är en doktorsexamen.

Kvalifikationer:

Examen på avancerad nivå inom naturvetenskap, teknologi eller ingenjörsvetenskap med inriktning bioteknik, biokemi eller mikrobiologi. Kunskaper och experimentell erfarenhet av anaerob processteknik, mikrobiologi och molekylära tekniker är meriterande för tjänsten. Innehavaren av tjänsten måste obehindrat kunna kommunicera muntligt och skriftligt på engelska Förmåga att även kunna kommunicera på svenska är meriterande, men inget absolut krav. Stor vikt läggs vid egenskaper såsom analytisk och problemlösande förmåga, motivation, samarbetsförmåga samt förmåga till självständigt arbete.

Placering:           

Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2020-02-02.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Åke Nordberg

Docent

018 – 671882

ake.nordberg@slu.se

En doktorand (4 år) i forskarutbildningsämnet teknologi

Ansök nu

Dela detta jobb