teknikjobb.se

Driftingenjör till VA SYDs reningsverk i Lund

Företag VA SYD
Ort
Utgår

2019-05-26

Ansök nu

Driftingenjör till VA SYDs reningsverk i Lund

VA SYD driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget genom att rena, kvalitetssäkra och leverera dricksvatten och ta hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall och matrester för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval. Vår verksamhet omsätter en miljard kronor per år.

På VA SYD arbetar vi aktivt för att vara en öppen och inkluderande organisation där medarbetare trivs, mår bra och bidrar till helheten. 2018 blev vi ett certifierat Great Place to Work® vilket innebär att VA SYD uppfattas som en bra arbetsplats av våra anställda. För att klara vårt uppdrag även i framtiden vill vi knyta till oss medarbetare som speglar den omvärld vi verkar i. Vi söker dig som vill växa tillsammans med oss och bidra till att utveckla vår verksamhet.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara en del av en verksamhet som ska bli klimatneutral och energipositiv år 2030? Lockas du av en planerande och arbetsfördelande roll? Då ska du läsa vidare!

Som driftingenjör på VA SYD kommer du vara en nyckelperson i det dagliga arbetet med att övervaka och drifta våra reningsverk och pumpstationer. Du ansvarar för planeringen och arbetsfördelningen av såväl akuta som planerade drift- och underhållsåtgärder i tätt samarbete med drift- och underhållsteknikerna. I rollen ingår mycket kommunikation med gruppen av drift- och underhållstekniker, elektriker, instrumenttekniker och automationsingenjör och se till att ni gör de prioriteringar som krävs. Du får också en viktig roll i både stora och små ombyggnadsprojekt där syftet är att skapa en modern produktionsmiljö med låg energiförbrukning och miljöpåverkan. Arbetet utförs utomhus i friska luften såväl som inomhus, till exempel vid kontroll via verkets olika övervakningssystem.

Driftingenjörsrollen ger dig stora möjligheter till utveckling och inflytande. VA SYD strävar efter att skapa anläggningar för modern produktion. Exempel på områden som utvecklas är hur vi lägger upp det dagliga arbetet, bidrar till VA SYDs målarbete samt samarbetar med övriga enheter och avdelningar och som driftingenjör har du stora möjligheter att påverka det arbetet.

Du kommer att blir en del av en grupp målinriktade kollegor som är måna om att ha roligt tillsammans. Du kommer också få tillgång till det gym som finns på arbetsplatsen. Där kan du avsätta en friskvårdstimme av din arbetstid i veckan för träning. Våra arbetstider är normalt 7.00 till 15.30 men du kommer i viss mån kunna anpassa dina arbetstider inom flextidsramen.

Tjänsten utgår från Källby avloppsreningsverk som ligger i södra Lund. Verket började byggas redan 1933, precis bredvid sköna Höje å och den frodiga lundaslätten. Här kommer du tillsammans med dina kollegor få ansvaret för reningen av avloppsvatten från större delen av Lunds kommun. Från Källby reningsverk driftas tre reningsverk samt 40 pumpstationer.

Avloppsvattenavdelningen har cirka 100 medarbetare, bland annat platschefer, driftingenjörer, drifttekniker, elektriker, automationsingenjörer, instrumenttekniker, underhållstekniker och processingenjörer som sköter driften av 17 avloppsreningsverk och cirka 300 pumpstationer.

KVALIFIKATIONER
VA SYD söker dig som har;
• eftergymnasial utbildning inom VA-, process-, eller driftteknik
• erfarenhet av arbete inom producerande verksamhet, gärna VA- eller processindustrierfarenhet av
• Körkort B
• Stödjer våra värdeord miljö, kvalitet, engagemang och lyhördhet som genomsyrar allt vårt arbete

Vi lägger stor vikt vid personlighet och att du vill vara en del i vårt utvecklingsarbete. Vi ser att du bryr dig om vår gemensamma miljö och vill bidra till en hållbar samhällsutveckling, varje dag. Ord som strukturerad, ansvarstagande och kvalitetsmedveten beskriver dig väl. Du trivs med att tänka nytt och strävar efter bättre uppföljningsarbete och planerar och genomför ditt arbete därefter. Du visar dig även ha lätt för att samarbeta och samverka med kollegor och externa parter.

Utöver detta önskar vi att du har lätt att skaffa dig en överblick över arbetssituationen och tycker om att skapa struktur. Erfarenhet av arbete med underhållsplanering är ett plus. För att trivas med jobbet är det viktigt med god mekanisk och processmässig förståelse, och egen praktisk erfarenhet av mekaniskt arbete är meriterande. Vi vill också att du kan arbeta flexibelt och kan anpassa dig till oförutsedda händelser i driften.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
VA SYD befinner sig i en expansiv fas, eftersom befolkningen i sydvästra Skåne växer och våra samhällen förtätas och byggs ut. Viktiga samhällsfunktioner som vattenförsörjning, avloppshantering och avfallsinsamling är självklara förutsättningar för ett hållbart samhälle. Förutom befolkningstillväxten bidrar bland annat även klimatförändringar och nya lagkrav till att dessa samhällsfunktioner står inför stora utmaningar. Därför har VA SYD ambitiösa strategiska mål från 2019:

- Vara klimatneutralt och energipositivt år 2030
- Produktifiera och ha nyttiggjort restprodukter år 2025
- Vara en av Europas mest effektiva VA- och avfallsorganisationer år 2025
- Leda utvecklingen för hög vattenkvalitet till rekreation och dricksvatten år 2025
- Uppnå nollvision för oplanerade driftstörningar för kund år 2030
- Inspirera och ha aktiverat alla kunder för en bättre miljö år 2025

På VA SYD arbetar vi med samverkan för ökad dialog och ett långsiktigt hållbart arbetsliv.
Våra fackliga organisationers (Kommunal, Vision, Ledarna och SACO-förbunden) representanter når du via vår kundservice på 040-635 10 00.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos VA SYD samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller pappersformat.

http://www.vasyd.se

Dela detta jobb

Driftingenjör till VA SYDs reningsverk i Lund

VA SYD