teknikjobb.se

Chef Tidtabell och Infrastruktur till SJ

Företag Academic Work
Ort
Kategorier
Utgår

2021-05-18

Ansök nu

Chef Tidtabell och Infrastruktur till SJ

Har du erfarenhet av planeringsarbete inom trafikföretag och att leda genom andra i en processtyrd organisation? Som Chef Tidtabell och Infrastruktur får du en nyckelroll inom ett av Sveriges grönaste varumärken och delaktig i lösningen för att klimatmålen ska uppnås.

Om tjänsten

Vår kund SJ söker just nu efter en Chef Tidtabell och Infrastruktur som genom starkt ledarskap kan bidra till utvecklingen av framtidens sätt att resa. Rollen innebär ett personalansvar för tidtabellskoordinatorer, infrastruktursamordnare samt partneransvar och ett team som idag innefattar nio personer utspridda runt om i landet.

Du erbjuds

Som Chef Tidtabell och Infrastruktur ges du stor handlingsfrihet med befogenhet där arbetet främst kommer att styras av SJs övergripande mål, strategier och affärsplan samt enhetens verksamhetsplan. Rollen innebär en verksamhetspåverkan med ansvar för att bidra till SJs punktlighet, regularitet, kostnadsnivå, kundnöjdhet och intäkter.

Rollen innefattar breda kontaktytor och för att klara av att leverera på mål krävs samverkan med övriga delar av enheten, divisioner samt affärsområden. Vidare innefattar rollen även samverkan med externa kontakter så som Trafikverket, andra järnvägsoperatörer, branschorganisationer, branschintressenter med mera.

En viktig del i rollen om Chef Tidtabell och Infrastruktur blir att säkerställa en i alla avseenden konflikthanterad och utifrån faktiska förutsättningar reflekterad tågplan som skapar god förutsättning för hög punktlighet i genomförandet.

Arbetsuppgifter

Som Chef Tidtabell och Infrastruktur kommer du att leda teamet som idag innefattar nio personer. Du rapporterar till Chef Trafikplaneringen som i sin tur rapporterar till Chef Division Trafik och Service.

Teamet Tidtabell och Infrastruktur ansvarar för att driva och samordna arbetet med att tillgodose SJs intressen i infrastrukturfrågor samt delta och kravställa i infrastrukturförvaltarnas (Trafikverket, Bane NOR och Banedanmark) tågplaneprocesser. Teamet ska utarbeta tidtabeller som är körbara och körtidsmässigt optimerade med fokus på kundnöjdhet, punktlighet och genomförbarhet för att därmed bidra till att möta SJs lönsamhetskrav på kort och lång sikt. Vidare ska teamet säkerställa att infrastrukturen i alla lägen, inklusive vid banarbeten, är korrekt beskriven och därtill utarbeta de tidtabellsmässiga planeringsförutsättningarna.

Teamet ansvarar även för driva och utveckla kund/leverantörs relationer med infrastrukturförvaltare, tecknande och uppföljning av trafikeringsavtal samt budgetering av infrastruktur relaterade kostnader.

Du kommer bland annat att ansvara för:

  • Relationen med, samt kontinuerligt utveckla arbetssätt och SJs processer i gränssnittet mot, Trafikverket

  • Att leda och fördela arbetet inom banarbets- och tidtabellskoordinering

  • Att det finns processer för att teckna och följa upp trafikeringsavtal med Trafikverket och motparter i Norge och Danmark, samt företräda SJs övergripande intressen i samband med förhandlingar avseende dessa

  • Att aktivt delta, kravställa och anpassa arbetssätt till infrastrukturförvaltares (Trafikverket, Bane NOR och Banedanmark) utvecklingsprojekt kring tidtabells- och tågplanekonstruktion

  • Att tillsammans med Chef Trafik och banarbetsplanering utveckla process, arbetssätt och informationshantering för enhet Trafikplanering.

Vi söker dig som

För att lyckas i rollen som Chef Tidtabell och Infrastruktur behöver du ha erfarenhet av planeringsarbete inom komplex verksamhet, gärna trafikföretag. Du drivs av att jobba med ledarskap och har gärna erfarenhet av att leda i förändring. Du har förmåga att bygga partnerskap internt och externt i komplexa miljöer och är bekväm med nätverkande arbete.

Vi söker dig som har:

  • Erfarenhet av planeringsarbete i komplex verksamhet, gärna inom trafikföretag

  • Erfarenhet av och god förmåga att leda andra, gärna i förändring

  • Förmåga att bygga relationer och trivs med ansvar för partnerskap både internt och externt

  • Vilja att driva processutveckling och påverkansarbete i komplexa miljöer

Vi finner det meriterande om du har god kunskap om och förståelse för tidtabellskonstruktion och tågplaneprocessen samt en förståelse för järnvägsbranschens utmaningar och utveckling. Det är också meriterande med erfarenhet av partneransvar

Som person är du drivande och förändringsbenägen med en stark vilja och förmåga att samarbeta med andra. Du är analytisk, har hög personlig integritet och vinner andras förtroende med en stark kommunikativ förmåga både i tal och skrift. För att lyckas i rollen ser vi även att du har god affärsmässig förmåga och resultatfokus.

Rekryteringsprocessen hanteras av AW Executive Search och kundens önskemål är att alla frågor rörande tjänsten hanteras av vår konsult Linda Lindahl, linda.lindahl@awexecutivesearch.se. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.

Information om företaget

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås. Koncernens 5400 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, Norge, liksom Skandinaviens huvudstäder och varje dag möts våra kunder och medarbetare på någon av våra 1500 avgångar från över 400 stationer. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg.

Dela detta jobb

Chef Tidtabell och Infrastruktur till SJ

Academic Work