teknikjobb.se

Lidköping — en välkomnande och hållbar kommun.
Lidköpings kommun har cirka 40 000 invånare och ett vackert läge vid Vänerns södra strand. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär tillgång till natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Lidköpings kommun satsar på framtiden. Här finns utrymme och vilja till förändring. En god livsmiljö, närhet och samverkan ger oss möjligheterna.

Läs mer på www.lidkoping.se

Beskrivning Teknisk Service, Vatten-Avlopp
Teknisk Service är den förvaltning på Lidköpings kommun som ansvarar för kommunens elnät,
bredbandsnät, vatten, avlopp och renhållning. Förvaltningen har cirka 100 anställda med hög kompetens
inom allt från teknik, drift och säkerhet till ekonomi och kommunikation. Teknisk Service har en
betydande roll i kommunens arbete med att forma ett hållbart samhälle och erbjuda god service till
medborgarna.

Lidköpings Vatten-Avlopp består av ca 35 medarbetare och är den enhet inom Teknisk Service som
sköter drift och underhåll av våra vattenverk, reningsverk, ledningsnät, pumpstationer,
tryckstegringsstationer och utbyggnad av VA-infrastruktur inom Lidköpings kommun. Vatten-Avlopp
står inför ett intensivt arbete de närmaste åren med utbyggnad av ledningsnätet och byggnation av ett
nytt avloppsreningsverk.
Vi erbjuder dig möjlighet till personlig ledarutveckling och stimulerande arbetsuppgifter i en
organisation som kännetecknas av engagemang och serviceanda.

Arbetsuppgifter/Ditt uppdrag
Chef för Ledningsnät ansvarar för att Lidköpings ledningsnät samt utredningsgrupp ska fungera på bästa
sätt för våra kunder och miljön. Till förfogande har du VA-ingenjörer/VA-projektörer, VA-utredare och
karttekniker, som tar fram planer för drift och underhåll, projekterar för reinvestering, samt nyinvestering
i ledningsnätet. Vi har även ett VA-grävlag med arbetsledare och anläggare som utför mindre VA-arbeten.
Arbetet innebär att du på ett strukturerat sätt arbetar med strategier och långsiktiga planer, delegation och
uppföljning. Målsättningen är att du bidrar till att säkerställa att vårt ledningsnät gällande
vattenförsörjning, spillvatten-, dagvattenhantering sker med hög leveranssäkerhet, tillförlitlighet, kvalitet
och god miljö.

Du förväntas driva ett förändringsarbete med syfte att effektivisera arbetssätt och arbetsmetoder med
kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö i fokus. Det ställer krav på dig att kunna förmedla och skapa
engagemang kring de mål och strategier som blir till följd av detta arbete för medarbetarna. Du kommer
att följa upp trender, resultat och resursförbrukning för att skapa beslutsunderlag till våra investerings och förnyelseplaner.

Du har ett nära samarbete med dina kollegor inom intilliggande teknikområden och förvaltningar.
Anläggningsarbeten utförs i dagsläget av vårt egna VA-grävlag, kommunens Serviceförvaltning samt
externa entreprenörer.
Du rapporterar direkt till VA-chefen och ingår i VA-chefens ledningsgrupp.
Befattningen kräver en kombination av tekniskt och ekonomiskt kunnande, god förhandlingsförmåga,
samt dokumenterade ledaregenskaper.

Kvalifikationer
Du har en ingenjörsutbildning med inriktning mot teknik eller motsvarande kunskaper via erfarenhet
eller bedömd likvärdig erfarenhet inom verksamhetsområdet. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter där
du drivit eller varit delaktig i strategiarbete är ett krav. Har du erfarenhet av projektledning och/eller
entreprenader är det meriterande liksom en förståelse för hur kommunal verksamhet styrs och fungerar.

Du har minst fem års yrkeserfarenhet från VA/anläggningsbranschen samt har flerårig erfarenhet av att
arbeta som ledare.Som person är du noggrann, positiv, flexibel. Att arbeta strukturerat och målinriktat är en självklarhet för
dig och där du säkerställer att resultaten är långsiktiga och hållbara över tid. Du har kunskap att
effektivisera och utveckla våra arbetssätt på ett positivt sätt.

Du är en driftig och uthållig person som ser till att beslut verkställs och har förmåga att åstadkomma
resultat samtidigt som du finner en utmaning i att planera, följa upp och förbättra verksamheten. Du är
kommunikativ och har ett professionellt bemötande, såväl medarbetare som kollegor och kunder, du trivs
med att arbeta i det verksamhetsnära ledarskapet.
För dig är det självklart att analysera detaljfrågor, prioritera agendan för att sy ihop ett helhetsperspektiv
för en långsiktig strategi och placera dem i ett helhetsperspektiv. Du har vana att hantera flera parallella
projekt som är beroende av gemensamma resurser.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

B-körkort är ett krav. Intervjuer kan komma att ske löpande.

Information om arbetsgivaren
Våra medarbetares olika kunskaper, kompetenser och perspektiv skapar nya möjligheter och är en viktig
del i att vara en hållbar och välkomnande kommun. Vi eftersträvar och värdesätter de kvaliteter som tex.
en jämn könsfördelning, anställda med funktionsnedsättning och olika etnisk och kulturell bakgrund
tillför våra arbetsplatser. Vi ser därför gärna en mångfald av sökande till alla våra tjänster. Lidköpings
kommun vill arbeta med att skapa den goda arbetsplatsen där alla medarbetare ges möjlighet att bygga
upp, utveckla och förbättra sin hälsa genom ett aktivt friskvårdsarbete. Läs mer om vilka förmåner du har
när du jobbar i Lidköpings kommun. https://lidkoping.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-lidkopingskommun/darfor-ska-du-jobba-hos-oss/ .

Kontakt
I denna rekrytering samarbetar vi med Chefspoolen i Sverige AB.
För ytterligare information om tjänsten eller rekryteringsprocessen, är du välkommen att kontakta Chefspoolens rekryteringsspecialist Håkan Olsson, 0705-81 79 18, eller Staffan Engberg, 0768-154544.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2021-10-31, inklusive CV och personligt brev på svenska.

Chef Ledningsnät VA, Lidköpings kommun

Ort
Utgår

2021-10-31

Ansök nu

Dela detta jobb