teknikjobb.se

 

Områdes Chef Ingenjör (Area Chief Engineer)

Vi söker nu efter en Områdes Chef ingenjör för våra projekt inom konstruktion och tekniska tjänster (PCTS) för Radisson Hotel Group (RHG), baserad i Stockholm. Är du redo för din nästa utmaning?

Tjänsten rapporterar till Senior Director Engineering PCTS, och ansvarar för:

Övergripande

- Ge support, vägledning och expertis till Area Vice President, Area Director Technical Services, General Manager och Chief Engineer, med fokus på drift av hotell.

- Ge support, vägledning och expertis till Area Director Technical Services, General Manager och Chief Engineer, för tekniska Pre Opening-aktiviteter / Testning och idrifttagning / överlämningsprocesser för de olika projekttyperna, dvs nybyggnad, konverteringar, kapital och renoveringar.

- Led underhåll och energieffektivitet genom Capex Process (planering, implementering, rapportering)

Tekniska Områden

  • Ansvarig för reparation och underhåll, förebyggande planerat underhåll, CAPEX/kapitalplanprocess, P&L-granskningar, energioptimering och anskaffningssynergier och investeringsplanering, för att stödja Huvudkontor, lokala kontor samt Hotel.

Projekt

- Bibehålla kunskap om varierande projekt i samarbete med Senior Director Engineering för tekniska tjänster som förberedelse för överlämnande till områdesoperationer.

- Stödja och undersöka tekniska föröppningsaktiviteter / testning och idrifttagning samt  överlämningsprocess till verksamheten. 

Löpande uppgifter

- Ge riktning och expertis till GM och Chief Engineer, för att upprätta och hantera en effektiv Hotel Ingenjörsavdelning, för att tillhandahålla R & M- och PPM-program, budgethantering och resurs planering. 

- Stöd till genomförandet av gruppinitiativ, dvs. Samfex, Condition Surveys.

- Leverera målen för energiförbrukning och reduktionsstrategi, arbeta nära med huvudkontor och miljöteknik. 

- Samverkar aktivt med upphandling tillsammans med huvudkontor och lokala kontor för projekt och hotelldrift, dvs. hissar, VVS, förbrukningsvaror, obligatorisk inspektion och identifierad kategori under driftunderhåll.

- Leda hotellinvesteringar samt planering (underhåll och energieffektivitetskapital), och erbjuder byggnadsinmatningar (FLS & MEP), P & L / budgetöverväganden och värdeteknik, med hjälp av stickundersökningarna.

Övrigt

- Överse samt aktivt bidra till rapporterings- och arkiveringsformat på lokala kontor: Regelbunden rapportering till Senior Director of Engineering PCTS.

- Övervaka rapporterings- och arkiveringsformat på Hotel: Tillgångaregister, tillståndsundersökningar, Samfex-rapporter, Resurser, Träning, Budget etc. 

- Stödja GM och Chief Engineer med rekrytering / resursutveckling och utveckling för anställda på de tekniska avdelningarna , dvs. utvecklingsdialog, Bonus, utbildningar etc. 

- Inmatning i utvecklade strukturerade system, t.ex. SOPs, konsulter / leverantörsdatabas, utvecklingskostnader för konstruktion (Build & MEP), ny teknik etc. för koncernen och området.

- Granska säkerhetsrevisionsresultaten och andra uppgifter med GM och CE för att säkerställa att lämplig handlingsplan följs

Obligatoriska jobbkrav och kvalifikationer:

- Akademiska kvalifikationer inom teknik / certifierad ingenjörsexamen i mekanisk och/eller elektronik

- Omfattande hotell erfarenhet, 5-10 år, inom VVS, elektrisk / mekanisk och / eller hotelledning.

- Utmärkt engelska i tal och skrift, samt minst ett nordiskt språk 

For english ad please go to link.

Area Chief Engineer

Ort
Utgår

2019-10-02

Ansök nu

Dela detta jobb